KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35 by Issue Date

Browsing Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 35 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харків : ХНУВС, 2012. - 35 с., 2012)
  Розглянуто Міжнародні стандарти та рекомендації щодо партнерства правоохоронних органів та населення (перш за все рекомендації ОБРЄ) щодо профілактики правопорушень. Висвітлено досвід побудови партнерських відносин між ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гузь, В. А.; Huz, V. A.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків : ХНУВС, 2015. – 44 с., 2015)
  Науково-методичні рекомендації досліджують досвід США, Великобританії, Франції, Польщі та Чеської Республіки у сфері взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування, а також перспективи та шляхи його застосування в Україні.
 • Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності ОВС; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Харків : Харк. нац. унт. внутр. справ. - 2016. - 41 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях визначений зміст поняття «конфлікт інтересів» та його співвідношення із вчиненням корупційних правопорушень в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Харків: ХНУВС, 2016. - 120 с., 2016)
  У науково-методичних рекомендаціях визначені основні напрями відбору та підготовки працівників правоохоронних органів у країнах Європи та Північної Америки. Проаналізовані основні вимоги до майбутніх правоохоронців та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Олійник, І. О.; Oliinyk, I. O. (Харків: ХНУВС, 2016. - 56 с., 2016)
  Розглянуті загальні питання вивчення професійної адаптації працівників органів Національної поліції, а також поданий аналіз найбільш розповсюджених труднощів в адаптації, механізми і чинники пристосування молодих працівників ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130; ResearcherID: J-7912-2016; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Ільїна, О. В.; Ilyina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5693-5273; ResearcherID: J-7874-2016; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X; Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664; ResearcherID: J-7803-2016; Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X; Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617; ResearcherID: I-7840-2016; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016; Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1677-1937; Pribytkova, N. O.; Прібиткова, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Fedosova, O. V.; Федосова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I.; Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Яценко, В. П.; Yatsenko, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3195-3627; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Харків, 2016. – 408 с., 2016)
  Науково-практичний коментар, підготовлений фахівцями Харківського національного університету внутрішніх справ, містить повний текст закону України «Про Національну поліцію» станом на 1 серпня 2016 року та коментарі до нього.
 • Клименко, І. В.; Klymenko, I. V.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016 (Харків: ХНУВС, 2017. – 52 с., 2017)
  У пам’ятці розкрито специфіку професійного спілкування поліцейських, наведено психологічні вправи та описано психологічний досвід щодо вдосконалення навичок комунікації. Запропоновані практичні рекомендації визначають ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; (Харків, 2017. − 35 с., 2017)
  У довіднику проаналізовано конституційні основи формування судової влади Японії, особливості здійснення цивільного та кримінального судочинства, порядок призначення та звільнення суддів. Досліджені особливості становлення ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 279-326, 2017)
  Надано методичні рекомендації щодо основ етичних норм поліцейської діяльності.
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Фролов, Ю. М.; Frolov, Yu. M.; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko, N. P.; Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Кобзєва, Т. А.; Kobzieva, T. A.; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Рєзнікова, С. С.; Rieznikova, S. S; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 524-604, 2017)
  Запропоновано інформаційно-довідкові матеріали з адміністративно-правових питань, що стануть у нагоді працівнику патрульної поліції.
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Андрійченко, Н. С.; Andriichenko, N. S.; Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114; Завальний, М. В.; Zavalnyi, M. V.; Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 605-620, 2017)
  У пам’ятці працівника патрульної поліції розкриті основні права та обов’язки працівника патрульної поліції. Надано рекомендації щодо застосування поліцейських заходів примусу, а також складання протоколу про адміністративні ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 621-624, 2017)
  Надано пропозиції до порядку проходження стажування науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів МВС, які мають спеціальні звання поліції, у практичних підрозділах Національної поліції України та Державних ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Балац, Р. М.; Balats, R. M.; ORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593; Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298; Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213; Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955; Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X; Кочура, О. О.; Kochura, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911; Нікуліна, А. Г.; Nikulina, A. G.; Романюк, В. В.; Romaniuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591; Рось, Г. В.; Ros, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672; Терещук, С. С.; Tereshchuk, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155; Чича, Р. П.; Chycha, R. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 978-1031, 2017)
  Пропонуються наукові роз'яснення положень Закону України «Про Національну поліції» в частині діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції України.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 19-51, 2017)
  Надано науково-методичні рекомендації щодо запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління Національної поліції в Харківській області; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Баранник, О. Б.; Barannyk, O. B. (Харків, 2017. - 26 с., 2017)
  Методичні рекомендації присвячені питанням взаємодії працівників Національної поліції з представниками ЗМІ під час несення служби. У п’яти розділах розкриваються питання правового статусу працівників Національної поліції, ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344 (Харків, 2018. – 18 с., 2018)
  Подано інформацію про дії водія на місці дорожньотранспортної пригоди. Запропоновано алгоритм дій водія транспортного засобу згідно з чинним законодавством.
 • Андрєєв, А. В.; Andrieiev, A. V.; Бараш, Є. Ю.; Barash, Ye. Yu.; Батіг, Р. В.; Batih, R. V.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Беспалов, О. О.; Bespalov, O. O.; Бесчастний, В. М.; Beschastnyi, V. M.; Бірюкова, А. Г.; Biriukova, A. H.; Буглак, Ю. О.; Buhlak, Yu. O.; Вареник, О. С.; Varenyk, O. S.; Васильків, Ф. Ф.; Vasylkiv, F. F.; Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; Волонец, В. В.; Volonets, V. V.; Галунько, В. В.; Halunko, V. V.; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; Грибан, І. О.; Hryban, I. O.; Губська, О. А.; Hubska, O. A.; Данилов, М. О.; Danylov, M. O.; Данилова, М. В.; Danylova, M. V.; Дашутин, І. В.; Dashutyn, I. V.; Денисенко, А. П.; Denysenko, A. P.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ; Джура, Х. Ю.; Dzhura, Kh. Yu.; Дніпров, О. С.; Dniprov, O. S.; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Занфірова, Т. А.; Zanfirova, T. A.; Золотоноша, О. В.; Zolotonosha, O. V.; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Іщук, Д. О.; Ishchuk, D. O.; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; Клемпарський, М. М.; Klemparskyi, M. M.; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; Костюк, В. Л.; Kostiuk, V. L.; Кравченко, І. О.; Kravchenko, I. O.; Круглова, А. Є.; Kruhlova, A. Ye.; Куцевич, М. П.; Kutsevych, M. P.; Лошицький, М. В.; Loshytskyi, M. V.; Мацюк, В. Я.; Matsiuk, V. Ya.; Москаленко, О. В.; Moskalenko, O. V.; Назимко, Є. С.; Nazymko, Ye. S.; Носач, А. В.; Nosach, A. V.; Павліченко, В. В.; Pavlichenko, V. V.; Падалка, А. М.; Padalka, A. M.; Падалка, А. О.; Padalka, A. O.; Падалка, Р. О.; Padalka, R. O.; Сіроха, Д. І.; Sirokha, D. I.; Сокоринський, Ю. В.; Sokorynskyi, Yu. V.; Софїн, М. І.; Sofin, M. I.; Стрільців, О. М.; Striltsiv, O. M.; Тарасенко, О. С.; Tarasenko, O. S.; Турчина, О. С.; Turchyna, O. S.; Фоменко, А. Є.; Fomenko, A. Ye.; Хряпинський, А. П.; Khriapynskyi, A. P.; Черкунов, О. В.; Cherkunov, O. V.; Чернявський, С. С.; Cherniavskyi, S. S.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Юнін, О. С.; Yunin, O. S.; Яворська, Н. О.; Yavorska, N. O. (Київ : Видав. дім «Професіонал», 2018. – 680 с., 2018)
  Надано науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» станом на 7 вересня 2018 року. Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, ...
 • Wilson, Peter; Вілсон, Пітер ([Харків] : EUAM, 2018. – 49 с., 2018)
  Практичний посібник для поліцейських, що взаємодіють з громадою підготовлено спільно з Консультативною місією Європейського Союзу. Визначені конструктивні напрямки взаємодії органів поліції з громадою, визначені тактичні ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Головне управління Національної поліції в Харківській області; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Баранник, О. Б.; Barannyk, O. B. (Харків : ХНУВС, 2018. – 32 с., 2018)
  У методичних рекомендаціях розкрито питання правового статусу працівників Національної поліції, журналістів та інших представників ЗМІ, принципи їх діяльності, права та обов’язки, відповідальність за перешкоджання ...
 • Банчук, О.; Banchuk, O.; Колохіна, А.; Kolokhina, A.; Крапивін, Є.; Krapyvin, Ye.; Крупник, А.; Krupnyk, A.; Малишев, Б.; Malyshev, B.; Рогальська, В.; Rohalska, V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; ; Тибінка, Х.; Tybinka, Kh. (Київ : ФОП Москаленко, 2019. — 124 с., 2019)
  Це дослідження підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account