KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature) by Issue Date

Browsing Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Харків, 2000)
  Дослідження присвячене висвітленню одного з аспектів поетичного мовлення І.Муратова – художнього використання синонімів та антонімів у поетичних текстах. У дисертації відзначається висока насиченість поезій І.Муратова ...
 • Журенко, О. М.; Zhurenko, O. M.; Журенко, О. Н. (Київ, 2003)
  Дисертація присвячена дослідженню жанрової природи українського модерного роману 20-х рр. ХХ ст. Творцями модерного роману були футуристи, а також ті письменники, які не належали до авангардистських угруповань. У зв’язку ...
 • Черная, В. Л.; Chernaya, V. L.; Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Москва: Мануфактура, 2008. – 170 с., 2008)
  В монографии анализируются англо-американские исторические детективы конца XX – начала XXI вв., посвященные Древнему Египту. Изучено их жанровое своеобразие, для чего рассмотрены проблемы истоков исторического детектива ...
 • Кононенко, Т. П.; Kononenko, T. P. (Київ, 2008)
  У дисертації комплексно проаналізовано тенденції критичного перегляду і реінтерпретації різноманітних аспектів ґендерної асиметрії у творах сучасних британських письменниць. Простежено зв’язок їхньої прози з явищем ...
 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512; Тягло, К. О.; Tiahlo, K. O. (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 319-322, 2012)
  Наголошено, що медіа-культура і масова культура є провідними засобами буття культури в сучасному суспільстві. Указано, що доцільно досліджувати феномени культури не в абстрактно-філософських категоріях, а в соціально і ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Записки з романо-германської філології. – 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25–31, 2014)
  Стаття присвячена вивченню композиції англомовної прозової байки. Подана детальна класифікація композиційної структури за основними типами. На прикладах англомовних прозових байок проведений ретельний аналіз композиції; ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-та імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філолог. науки (мовознавство). – 2015. – Вип. 137. – С. 467–470, 2015)
  У статті вивчається проблема трактування і визначення концепту взагалі, і зокрема текстового. Аналізуються точки зору багатьох науковців, їхні підходи до вирішення цього питання. Враховуючи попередні розвідки щодо текстового ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.161-166, 2017)
  Статья посвящена вопросу трансформации понятий языковой нормы и лингвокультуры у современной молодежи. Исследуется, что упрощение языка в современных коммуникациях не только негативно сказывается на развитии самого языка ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Мовознавство. – 2017. – Вип. 2 (28). – С. 23–29, 2017)
  У статті розповідається про можливі напрями дослідження англомовної байки, зокрема у лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному. Лінгвокогнітивний аспект вивчається за допомоги текстових концептів та їх ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus. – 2018. – № 27 (October). – С. 116-120, 2018)
  У статті проаналізовано внутрішній стан і взаємодію персонажів літературних творів в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин» із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки. Особливу увагу приділено дослідженню ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 22, Part 1 (March). – Р. 204-207, 2018)
  Стаття присвячена творчості сучасних харківських письменників-фантастів Дмитра Громова і Олега Ладиженського, що працюють під псевдонімом Г. Л. Олді. Розглядається їх роман «Бик з машини», написаний у жанрі фантастичного ...
 • Sazanova, L. S.; Rusanova, L. I.; Сазанова, Л. С.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 10 (42), ч. 5. – С. 17-19, 2018)
  У статті визначено декілька проблем навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, виявлені фактори, що впливають на процес навчання, і пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Черный, И. В.; Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2018. – № 2. – С.149-155, 2018)
  Статья посвящена творчеству современного российского писателя Евгения Водолазкина, в частности, его роману «Лавр» (2012). Рассмотрена жанровая природа произведения, которое можно считать попыткой создания литературно-худ ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196; Факультет № 6 (Харків : ХНУВС, 2019. – 70 с., 2019)
  Пропонований посібник має на меті підготувати майбутніх фахівців в галузі «Психологія» до застосування англійської мови у професійній та науковій сферах. Посібник містить аутентичні наукові статті зарубіжних психологів, ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Полтавська, Д. В.; Poltavska, D. V.; ; Факультет № 2; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2019. - 182 с., 2019)
  Навчальний посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню знань з української мови професійного спрямування й формуванню мовних компетенцій у курсантів і студентів, які ...
 • Чорний, І. В.; Сhornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752; Факультет № 2; Кафедра українознавства (Харків: ХНУВС, 2019. - 272 с., 2019)
  У навчальному посібнику узагальнено й систематизовано всю необхідну інформацію, пов'язану з методикою та організацією наукової діяльності. Окремі розділи приявячено викладенню проблем, що виникають під час написання наукових ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Комар, А. О.; Komar, A. O.; ; Потєхін, Т. В.; Potiekhin, T. V.; (Харків : ХНУВС, 2019. – 68 с., 2019)
  Навчальний посібник націлений на формування навичок і вмінь читати, перекладати, аналізувати структуру і зміст текстів, виконувати граматичні та лексичні завдання самостійно. Тексти на загальну тематику. Посібник може ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 127-130, 2020)
  У статті розглядається питання типізації та систематизації у складі колірного концепту різнорідних елементів, які належать до нього на основі здатності постійно чи випадково виражати колірну ознаку. На прикладі дискурсу ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 131-135, 2020)
  У статті проаналізовано місце художньої деталі у творчості Галини Триліс. Особливу увагу приділено вивченню типів художньої деталі, що формують образи головних героїнь повісті, а також виконують основну роль сюжетної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account