KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 8 by Issue Date

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 8 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Воропай, Т. С.; Voropay, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6170-5512; Тягло, К. О.; Tiahlo, K. O. (Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 319-322, 2012)
  Наголошено, що медіа-культура і масова культура є провідними засобами буття культури в сучасному суспільстві. Указано, що доцільно досліджувати феномени культури не в абстрактно-філософських категоріях, а в соціально і ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Записки з романо-германської філології. – 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25–31, 2014)
  Стаття присвячена вивченню композиції англомовної прозової байки. Подана детальна класифікація композиційної структури за основними типами. На прикладах англомовних прозових байок проведений ретельний аналіз композиції; ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-та імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філолог. науки (мовознавство). – 2015. – Вип. 137. – С. 467–470, 2015)
  У статті вивчається проблема трактування і визначення концепту взагалі, і зокрема текстового. Аналізуються точки зору багатьох науковців, їхні підходи до вирішення цього питання. Враховуючи попередні розвідки щодо текстового ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2016. — Вип. 75. – С.43-47., 2016)
  Статтю присвячено творчості російської письменниці межі ХІХ–ХХ століть В. І. Крижанівської (Рочестер). Розглянуто роман «Фараон Мернефта» (1888), сюжет якого засновано на історії ветхозавітного пророка Мойсея. Вивчено ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C.161-166, 2017)
  Статья посвящена вопросу трансформации понятий языковой нормы и лингвокультуры у современной молодежи. Исследуется, что упрощение языка в современных коммуникациях не только негативно сказывается на развитии самого языка ...
 • Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244 (Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Мовознавство. – 2017. – Вип. 2 (28). – С. 23–29, 2017)
  У статті розповідається про можливі напрями дослідження англомовної байки, зокрема у лінгвокогнітивному, прагмастилістичному та синергетичному. Лінгвокогнітивний аспект вивчається за допомоги текстових концептів та їх ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. — 2017. — Вип. 76. – С.348-352., 2017)
  Статтю присвячено творчості сучасної російськомовної української письменниці Лади Лузіної. Розглядається її повість «Тінь Демона», що входить до циклу «Київські відьми». Зокрема, проаналізовано відображення в тексті ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus. – 2018. – № 27 (October). – С. 116-120, 2018)
  У статті проаналізовано внутрішній стан і взаємодію персонажів літературних творів в умовах дискурсу «шлюб – ревнощі – злочин» із точки зору авторського розуміння злочинної поведінки. Особливу увагу приділено дослідженню ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 22, Part 1 (March). – Р. 204-207, 2018)
  Стаття присвячена творчості сучасних харківських письменників-фантастів Дмитра Громова і Олега Ладиженського, що працюють під псевдонімом Г. Л. Олді. Розглядається їх роман «Бик з машини», написаний у жанрі фантастичного ...
 • Sazanova, L. S.; Rusanova, L. I.; Сазанова, Л. С.; Русанова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 10 (42), ч. 5. – С. 17-19, 2018)
  У статті визначено декілька проблем навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, виявлені фактори, що впливають на процес навчання, і пропонуються шляхи їх вирішення.
 • Черный, И. В.; Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2018. – № 2. – С.149-155, 2018)
  Статья посвящена творчеству современного российского писателя Евгения Водолазкина, в частности, его роману «Лавр» (2012). Рассмотрена жанровая природа произведения, которое можно считать попыткой создания литературно-худ ...
 • Яригіна, В. В.; Iarygina, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7768-9668 (Вісник Черкаського університету. Серія: Філолог. науки. – 2019. – № 1. – C. 85-89, 2019)
  У статті досліджено питання про використання емоційно забарвленої лексики в сучасних українських проповідях. Автор виокремлює експресивну лексику, що називає певні емоції та переживання. Такі слова є інгерентно експресивними. ...
 • Єльнікова, Н. І.; Ельникова, Н. И.; Yelnikova, N. I. (Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 груд. 2019 р.). – Харків, 2019. - С. 129-132, 2019)
  Розглянуто методи вивчення граматичної категорії роду української мови як інозесної, схарактеризовано синтетичний тип флективної української мови, проаналізовано способи реалізації цієї граматичної категорії.
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 127-130, 2020)
  У статті розглядається питання типізації та систематизації у складі колірного концепту різнорідних елементів, які належать до нього на основі здатності постійно чи випадково виражати колірну ознаку. На прикладі дискурсу ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – March (№ 42). – P. 131-135, 2020)
  У статті проаналізовано місце художньої деталі у творчості Галини Триліс. Особливу увагу приділено вивченню типів художньої деталі, що формують образи головних героїнь повісті, а також виконують основну роль сюжетної ...
 • Черный, И. В.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. - 2020. - Т. 31 (70), № 3, ч. 2. - С. 194-201, 2020)
  Статтю присвячено творчості сучасного польського письменника Кшиштофа Бохуса. Розглянуто проблему генезису, жанрової специфіки історичного детективу у світовій літературі, дискусійні питання, пов’язані з його внутрішньожанровою ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212; Краснова, Н. В.; Krasnova, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083 (Dynamics of the development of world science : Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Vancouver, Canada, 13-15 May 2020). - Vancouver, 2020. – P. 321-325., 2020-05-13)
  Стаття присвячена вивченню неологізмів сучасної англійської мови, а також їх перекладу. У статті розглядаються різні способи утворення неологізмів сучасної англійської мови. Аналіз утворення нових слів у сучасній англійській ...
 • Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Pertseva, V. А.; Перцева, В. А.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Chorna, V.; Чорна, В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7288-9043; Horlova, О.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7702-3222; Shtepenko, O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-193-5383; Lipisivitskyi, M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-8174 (Postmodern Openings. - 2021. - Vol. 12, № 4. - P. 124-140, 2021)
  У статті вперше аналізуються окремі аспекти російської поезії «Срібного століття» з метою виявлення рудиментів чи рис, притаманних постмодерністській творчій парадигмі.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account