KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія

Show simple item record

dc.contributor.author Клімушин, П. С.
dc.contributor.author Klimushyn, P. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399
dc.contributor.author Серенок, А. О.
dc.contributor.author Serenok, A. O.
dc.date.accessioned 2019-02-14T08:47:50Z
dc.date.available 2019-02-14T08:47:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.isbn 978-966-390-059-9
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4756
dc.description Клімушин, П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок; Нац. акад. держ. управління при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. управління. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади електронного урядування та організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначено трансформацію поняття "електронний уряд". Значної уваги приділено науковому обґрунтуванню класифікації видів електронної взаємодії між державою і суспільством та сукупності взаємопов'язаних механізмів реалізації електронної демократії і надання електронних державних послуг. Розглянуто світовий досвід і українську специфіку розвитку електронного уряду з використанням інформаційних представництв і портальних технологій, визначено наукові проблеми та стратегії розвитку інформаційного простору України. Запропоновано науково-практичні рекомендації розвитку електронного урядування щодо інтеграції інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту. Комплексно висвітлено наукові проблеми упровадження систем електронного документообігу в державних установах, реалізації технологій конфіденційного обміну юридично-значущими електронними документами з використанням електронного цифрового підпису, застосування систем управління кадровою та господарською діяльністю установ. Для науковців, аспірантів і фахівців у сфері електронного врядування. Може також використовуватись для підвищення кваліфікації державних службовців та підготовки магістрів електронного урядування і державного управління. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract Рассмотрены актуальные научно-теоретические основы электронного управления и организационно-правовые аспекты развития информационного общества в Украине, определена трансформация понятия "электронное правительство". Значительное внимание уделено научному обоснованию классификации видов электронного взаимодействия между государством и обществом и совокупности взаимосвязанных механизмов реализации электронной демократии и предоставления электронных государственных услуг. Рассмотрены мировой опыт и украинскую специфику развития электронного правительства с использованием информационных представительств и портальных технологий, определены научные проблемы и стратегии развития информационного пространства Украины. Предложено научно-практические рекомендации развития электронного управления по интеграции информационного пространства Украины в мировое информационное сообщество. Комплексно освещены научные проблемы внедрения систем электронного документооборота в государственных учреждениях, реализации технологий конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами с использованием электронной цифровой подписи, применение систем управления кадровой и хозяйственной деятельностью учреждений. Для научных работников, аспирантов и специалистов в сфере электронного управления. Может также использоваться для повышения квалификации государственных служащих и подготовки магистров электронного управления и государственного управления. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с. uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Монографії. Monographs. Монографии uk_UA
dc.subject електронне урядування uk_UA
dc.subject інформаційне суспільство uk_UA
dc.subject інформація uk_UA
dc.subject інформаційний процес uk_UA
dc.subject інформатизація uk_UA
dc.subject інформаційне суспільство uk_UA
dc.subject електронний уряд uk_UA
dc.subject єдиний інформаційний простір uk_UA
dc.subject фінансові інформаційні системи uk_UA
dc.subject електронний документообіг uk_UA
dc.subject електронний документ uk_UA
dc.subject Інтернет uk_UA
dc.subject электронное управление uk_UA
dc.subject информационное общество uk_UA
dc.subject информация uk_UA
dc.subject информационный процесс uk_UA
dc.subject информатизация uk_UA
dc.subject информационное общество uk_UA
dc.subject электронное правительство uk_UA
dc.subject электронная демократия uk_UA
dc.subject единое информационное пространство uk_UA
dc.subject финансовые информационные системы uk_UA
dc.subject электронное взаимодействие uk_UA
dc.subject электронный документооборот uk_UA
dc.subject электронный документ uk_UA
dc.subject Интернет uk_UA
dc.subject электронная цифровая подпись uk_UA
dc.subject електронний цифровий підпис uk_UA
dc.subject електронна демократія uk_UA
dc.subject електронна взаємодія uk_UA
dc.subject information society uk_UA
dc.subject information uk_UA
dc.subject information processing systems uk_UA
dc.subject information process uk_UA
dc.subject informatization uk_UA
dc.subject e-government uk_UA
dc.subject e-democracy uk_UA
dc.subject information space uk_UA
dc.subject financial information systems uk_UA
dc.subject electronic interaction uk_UA
dc.subject electronic document circulation uk_UA
dc.subject electronic document uk_UA
dc.subject Internet uk_UA
dc.subject electronic digital signature uk_UA
dc.title Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія uk_UA
dc.title.alternative монографія uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account