KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 3 (58). - _с.

Recent Submissions

  • Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 241-246, 2012)
    Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, автор розглянув принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС та сформулював його суть.
  • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3. – С. 15-22., 2012)
    У статті розглядаються особливості реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування на кожному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні.