KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 3 (58)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 3 (58). - _с.

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 156-165, 2012)
  Розглянуто актуальні проблеми подальшого реформування досудового слідства у зв’язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України, сформульовано пропозиції щодо шляхів їх вирішення на сучасному етапі ...
 • Брайченко, С. М.; Braichenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 174-178, 2012)
  Розкрито зміст понять доказів та доказування в адміністративному процесі, проаналізовано судову практику щодо дотримання задекларованих у КАС України презумпцій винуватості відповідача – суб’єкта владних повноважень. ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 82-91, 2012)
  Проаналізовано досвід правоохоронних систем світу з протидії проявам ксенофобії, досліджено найкращі приклади заходів поліцейського реагування на «злочини ненависті», окреслено проблемні питання правоохоронної діяльності ...
 • Яворська, Н. І.; Yavorska, N. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 276-280, 2012)
  З’ясовано сутність та необхідність адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні. Визначено місце держави в адміністративно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності.
 • Михайлов, С. В.; Mykhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 218-226, 2012)
  Актуальність проблеми дослідження правової регламентації медичної таємниці пояснюється статистичними даними стосовно зростаючої кількості судових позовів щодо компенсації моральної шкоди за неправомірне розголошення ...
 • Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 166-174, 2012)
  Проаналізовано предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України, охарактеризовано його внутрішню структуру.
 • Пілюк, С. В.; Piliuk, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 232-240, 2012)
  Статтю присвячено встановленню особливостей юридичного статусу органів конституційної юстиції та визначенню його елементів. Досліджено конституційно-правовий статус як юридичну категорію. Визначено складові юридичного ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 103-109, 2012)
  Виокремлено та проаналізовано основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції.
 • Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218, 2012)
  Надано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб в Україні, й запропоновано шляхи його вдосконалення.
 • Куций, О. В.; Kutsyi, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 281-287, 2012)
  Здійснено правовий аналіз обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Встановлено особливості обмеження цивільного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 35-43, 2012)
  Досліджено ґенезу та трансформацію державно-правової концепції народовладдя на різних етапах історичного розвитку України. На основі аналізу проблем народовладдя у теорію народного представництва внесено нові аспекти ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 204-211, 2012)
  Охарактеризовано переконання як правову категорію. Розглянуто сутність та значення переконання як методу управлінської діяльності. Сформульовано авторське визначення поняття переконання як методу адміністративної діяльності ...
 • Васильєв, В. М.; Vasyliev, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 178-189, 2012)
  Структурно розглянуто повноваження органів управління фінансовою діяльністю державних підприємств та запропоновано шляхи оптимізації їх форм та методів.
 • Кікінчук, В. Ю.; Kikinchuk, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7457-4507 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 301-307, 2012)
  Запропоновано класифікацію процедур проходження служби в органах внутрішніх справ, визначено значення та особливості кожної з них.
 • Мавдрик, М. Я.; Mavdryk, M. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 22-35, 2012)
  Проаналізовано становлення та розвиток інституту прокуратури у вітчизняній практиці державотворення. Визначено чотири етапи в історії становлення прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина. ...
 • Безкоровайний, Б. О.; Bezkorovainyi, B. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 296-301, 2012)
  Розглянуто порядок прийняття на посади державної служби. Вивчено доцільність застосування конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу у окремих випадках. Надано пропозиції з удосконалення відповідного зак ...
 • Сардінов, Р. Т.; Sardinov, R. T. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 315-320, 2012)
  Досліджено стимулюючу роль дисциплінарних стягнень. Визначено поняття «дисциплінарне стягнення». Подано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує дисциплінарні стягнення.
 • Соловей, Г. В.; Solovei, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 123-129, 2012)
  Проаналізовано основні положення підготовчого судового провадження в кримінальних справах відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Розглянуто актуальні проблеми реалізації принципу змагальності ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167; Карпенко, Д. В.; Karpenko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295, 2012)
  Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
 • Пузанова, Т. А.; Puzanova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6658-6054 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3. - С. 241-246, 2012)
  Виходячи з аналізу існуючих напрацювань у галузі державної служби, автор розглянув принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС та сформулював його суть.

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds