2019

 

Recent Submissions

 • Державна податкова служба України; Університет державної фіскальної служби України; ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Національна академія управління; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національний університет харчових технологій; ПВНЗ «Університет сучасних знань»; Department of Civil service and Human Resources of the Parliament (Азербайджан) (Ірпінь, 2019. - 209 с., 2019-12-20)
  Надано збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Поблеми боротьби із злочинністю в умовах трансформації сучасного суспільства».
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків : ХНУВС, 2019. — 304 с., 2019)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів із багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Факультет № 1 (з підготовки слідчих); Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства (Харків: ХНУВС, 2019. - 170 с., 2019-10-24)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, магістрів, курсантів та практичних працівників правоохоронних органів і суду з проблемних питань удосконалення досудового ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 272 с., 2019-05-24)
  Збірник містить тези доповідей учасників ХІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Департамент освіти Харківської міської ради; Акадэ́мія кірава́ння пры Прэзідэ́нце Рэспу́блікі Белару́сь (Рэспубліка Беларусь); Universitat Politècnica de Catalunya (España); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Poland); Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету; Харківський національний університет будівництва та архітектури (Харків: ФОП Панов А.М, 2019. - 196 с., 2019-03-20)
  Доповіді науково-методичної конференції містять результати досліджень відносно сучасного стану та перспектив розвитку освітніх систем за основними напрямами: кадровий потенціал освітніх систем; методичні підходи у ...
 • Міністерство освіти і науки України; Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету (Кременчук, 2019. - 476 с., 2019)
  У збірнику розглянуто результати наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення та співробітництво ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2019. — 368 с., 2019-05-24)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2019. — 156 с., 2019-04-19)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду роботи патрульної поліції. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 236 с., 2019-04-19)
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів «Питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Міністерство внутрішніх справ України; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Science Park Synergy (Харків: ХНУРЕ, 2019. - 134 с., 2019-11-20)
  У збірнику представлено матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у світових війнах та локальних конфліктах ХХ – на початку ХХІ ст.».
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. – 148 с., 2019-12-11)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів і слухачів магістратури закладів вищої освіти системи МВС України, присвячені дослідженню особливостей правового статусу органів та підрозділів Національної поліції України.
 • Міністерство освіти і науки України; Національна поліція України; Європейська організація публічного права (Грецька Республіка); Мессінський університет (Італійська Республіка); Інститут законодавства Верховної Ради України; Донецька обласна державна адміністрація; Маріупольська міська рада; Головне управління Національної поліції в Донецькій області; Донецький апеляційний суд; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Маріупольський державний університет (Маріуполь: МДУ, 2019. - 564 с., 2019-05-22)
  Збірник містить тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні», які комплексно висвітлюють питання сучасного стану юридичної ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Консультативна місія Європейського Союзу (Харків : ХНУВС, 2019. – 256 с., 2019-12-06)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: державний северенітет України, безпека та правопорядок; правові та організаційні засади протидії злочинам правоохоронними органами; економічна ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки (Харків: ХНУВС, 2019. - 87 с., 2019-12-18)
  У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо актуальних питань розробки, впровадження і використання компонентів інформаційних технологій в діяльності правоохоронних органів, проблем підготовки кадрів для ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Харків : ХНУВС, 2019. – 330 с., 2019-11-26)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. – 312 с., 2019-11-28)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2019. – 544 с., 2019-11-22)
  Збірник містить близько 280 тез доповідей учасників конференції, в яких узагальнено досвід підготовки кадрів правоохоронців у Харківському національному університеті внутрішніх справ за 25 років його існування, розглядаються ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції»; Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України (Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с., 2019-10-17)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей 76 авторів з різних регіонів України,а також з Великобританії, Швейцарії та Грузії, фахівців у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики та експертології. Надано ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра тактичної та спеціально-фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2019. — 364 с., 2019-05-31)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських в ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2019. - 212 с., 2019-05-16)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds