KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2019-04-16T12:01:49Z
dc.date.available 2019-04-16T12:01:49Z
dc.date.issued 2019-04-11
dc.identifier.citation Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5154
dc.description Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – 268 с. uk_UA
dc.description.abstract У збірнику розглядаються актуальні проблеми правого регулювання діяльності Національної поліції України, забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів поліції, перспективи розвитку ювенальної превенції в наукових дослідженнях і в діяльності поліції, особливості формування поліцейського права як наукового напряму в системі адміністративного права, іноземний досвід діяльності органів поліції. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract В сборнике рассматриваются актуальные проблемы правого регулирования деятельности Национальной полиции Украины, обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов полиции, перспективы развития ювенальной превенции в научных исследованиях и в деятельности полиции, особенности формирования полицейского права как научного направления в системе административного права, иностранный опыт деятельности органов полиции. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : ХНУВС, 2019. – 268 с. uk_UA
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject ювенальна превенція uk_UA
dc.subject ювенальная превенция uk_UA
dc.subject juvenile prevention uk_UA
dc.subject поліцеїстика uk_UA
dc.subject полицеистика uk_UA
dc.subject поліцейське право uk_UA
dc.subject полицейское право uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject правоохоронні органи uk_UA
dc.subject правоохранительные органы uk_UA
dc.subject law enforcement agencies uk_UA
dc.title Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України uk_UA
dc.title.alternative Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account