KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (063)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (063)

 

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 280 с., 2017-04-07)
  У збірнику близько 100 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (Харків: ХНУВС, 2017. – 240 с., 2017-03-30)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми взаємодії психологічної науки та різних галузей права; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань упровадження ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ; Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС; Сумський осередок Ліги студентів; Асоціації правників України; Сумський осередок ELSA Україна (Суми: Видавн. дім «Ельдорадо», 2017. – 248 с., 2017-04-21)
  Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, міжмовної комунікації освіти ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 120 с., 2017-04-20)
  Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення досвіду з основних напрямків міжнародної миротворчої діяльності, що здійснюється зарубіжними правоохоронцями. Інформацію представлено англійською, німецькою та французькою ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Харків. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. - 136 с., 2016-11-23)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвяченні розкриттю ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-03-31)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей близько 120 авторів з різних регіонів України, з Латвії, Молдови, Болгарії, які розглянули широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2009. – 336 с., 2009-12-04)
  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції близько 140 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС. Надано ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання (Харків : ХНУВС, 2009. - 140 с., 2009-05-30)
  Збірник містить програму і тези виступів учасників науково-практичного семінару, в яких висвітлюються кримінально-правові, кримінально-виконавчі, кримінологічні, кримінально-процесуальні, психологічні та соціологічні аспекти ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції (Харків: ХНУВС, 2009. - 272 с., 2009-11-28)
  Збірник міститі тези доповідей учасників науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра загальноправових дисциплін; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін; Кафедра теорії та історії держави і права; Кафедра українознавства (Харків : ХНУВС, 2017. – 118 с., 2017-01-20)
  Збірка тез виступів учасників Міжкафедрального круглого столу, присвяченого Дню Соборності України та 100 річниці підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.), висвітлює широке коло питань становлення ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Кафедра українознавства; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (Харків, 2016. - 76 с., 2016-05-27)
  Матеріали круглого столу присвячені 60-річчю від дня народження та 100-річчю із дня смерті видатного письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра іноземних мов (Харків : ХНУВС, 2016. – 112 с., 2016-04-21)
  Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері підготовки кваліфікованих поліцейських кадрів в закордонних країнах: загальну стратегію підготовки поліцейських в окремих державах, різноманітні підходи до ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2016.– 402 с., 2016-11-25)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків : ХНУВС, 2016. – 316 с., 2016-12-20)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі судової експертизи та криміналістики, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2016. — 292 с., 2016-04-15)
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016.– 472 с., 2016-11-18)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Харків : ХНУВС, 2016-10-28)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2014. – 544 с., 2014-12-05)
  Збірник міститі тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних питань застосування нового Кримінально-процесуального законодавства України та висвітлює тенденції розвитку криміналістики ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія правових наук України; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : Золота миля, 2014. – 256 с., 2014-04-17)
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах, теорію кримінального ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds