KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (08)

Останні додані

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2017. – 196 с., 2017-12-12)
  Збірник містить наукові розробки курсантів, студентів та слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів адміністративного забезпечення ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 192 с., 2017-05-17)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 356 с., 2017-11-08)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертни ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-10-27)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 340 с., 2017-11-25)
  Збірник містить близько 200 наукових статей і тез доповідей учасників науково-практичної конференції за напрямками: історія підготовки правоохоронців у Харкові та в Україні; психологічні та педагогічні аспекти підготовки ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених (Харків: ХНУВС, 2017. – 272 с., 2017-05-17)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовної діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2017. – 392 с., 2017-05-19)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра спеціальної фізичної підготовки факультету № 2 (Харків : ХНУВС, 2017. – 376 с., 2017)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад‘юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2017. – 440 с., 2017-12-01)
  У матеріалах конференції авторами наукових публікацій розкриваються такі питання: нормативно-правове забезпечення реформування органів внутрішніх справ та Національної поліції на сучасному етапі; вдосконалення чинного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Харків : ХНУВС, 2017. – 212 с., 2017-11-15)
  У матеріалах конференції окреслено найбільш актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми на сучасному етапі; проаналізовано питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Xарків: ХНУВС, 2017. – 462 с., 2017-11-3)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – 284 с., 2017-05-20)
  Збірник містить тези доповідей учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків: ХНУВС, 2017. – 180 с., 2017-06-16)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3 (Харків, 2017. – 295 с., 2017-06-30)
  Збірка містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 352 с., 2009-05-16)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 88 с., 2008-10-30)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с., 2010-06-05)
  У збірці відображені наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 152 с., 2008)
  Збірник склали тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої проблемам дотримання прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 120 с., 2008-04-16)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 150 с., 2008-04-18)
  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції близько 40 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds