KhNUIAIR (Інституційний Репозиторій ХНУВС) ISSN 2524-0501

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (063)

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. УДК (063)

Останні додані

 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків: ХНУВС, 2017. – 180 с., 2017-06-16)
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3 (Харків, 2017. – 295 с., 2017-06-30)
  Збірка містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за напрямками: історія розвитку адміністративного права; перспективи реформування адміністративного законодавства України; взаємозв’язок ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 352 с., 2009-05-16)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 88 с., 2008-10-30)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с., 2010-06-05)
  У збірці відображені наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 152 с., 2008)
  Збірник склали тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої проблемам дотримання прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 120 с., 2008-04-16)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 150 с., 2008-04-18)
  У збірнику матеріалів науково-практичної конференції близько 40 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 120 с., 2008)
  Збірник міститі тези доповідей учасників науково-практичного семінару з актуальних питань реформування кримінально-процесуального законодавства України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 410 с., 2008-05-17)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 192 с., 2008)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 224 с., 2008-09-20)
  Збірник склали тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої проблемам захисту прав і свобод людини. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 268 с., 2008-10-10)
  Збірка містить тези доповідей учасників конференції, присвяченої проблемам економічної безпеки України, що відбулася 10 жовтня 2008 року у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Для науковців, працівників ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 224 с., 2008-10-24)
  Збірник міститі тези доповідей учасників науково-практичної конференції з актуальних питань розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 324 с., 2009-04-11)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам економічної безпеки України та оприлюднені під час проведення науково-практичної конференції «Шлях України до економічної безпеки», яка відбулася 11 квітня 2009 ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 154 с., 2009-03-14)
  Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками: теорія девіантної поведінки; дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;соціальна робота з девіантами ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ. - 2009. - 104 с., 2009)
  Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2009. – 96 с., 2009)
  Збірка містить наукові доповіді, які пролунали на науково-практичних конференціях «Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах» (м. Харків, 24 жовтня 2008 р.) і «Проекти КПК та проблеми сучасного стану ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2008. - 160 с., 2008-05-15)
  Присвячено розкриттю та вирішенню проблем інформатизації вищих навчальних закладів, бібліотек, а також розробці та запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів внутрішніх справ України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра українознавства (Харків, 2017. – 52 с., 2017-06-02)

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds