KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Проблема формування конструктивних копінг-стратегій у контексті професійної підготовки поліцейських

Show simple item record

dc.contributor.author Швець, Д. В.
dc.contributor.author Shvets, D. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
dc.contributor.author ResearcherID: B-9071-2018
dc.date.accessioned 2019-05-15T06:45:36Z
dc.date.available 2019-05-15T06:45:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5277
dc.description Швець, Д. В. Проблема формування конструктивних копінг-стратегій у контексті професійної підготовки поліцейських / Дмитро Володимирович Швець // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 295-298. uk_UA
dc.description.abstract Одним із провідних завдань психологічної служби закладу вищої освіти є розробка психотехнологій, які дозволять розвивати адекватні проблемній ситуації копінг-стратегії поведінки курсантів через розуміння та визначення потенційних стресорів і створення резерву особистісних і середовищних ресурсів, необхідних для успішності особистісного зростання, благополуччя та досягнення службових цілей. uk_UA
dc.description.abstract One of the leading tasks of the psychological service in establishments of higher education is the development of psychotechnologies that will allow developing coping behavior strategies adequate for a problem situation through understanding and defining potential stressors and creating a reserve of personal and environmental resources necessary for successful personal growth, well-being and achievement of official goals. en
dc.description.abstract Одной из ведущих задач психологической службы заведения высшего образования является разработка психотехнологий, которые позволят развивать адекватные проблемной ситуации копинг-стратегии поведения курсантов через понимание и определение потенциальных стрессоров и создание резерва личностных и средовых ресурсов, необходимых для успешного личностного роста, благополучия и достижения служебных целей. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 295-298 uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject копінг-стратегії uk_UA
dc.subject психологічна служба uk_UA
dc.subject заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання uk_UA
dc.subject психотехнології uk_UA
dc.subject поліціювання uk_UA
dc.subject поліцейський uk_UA
dc.subject майбутні правоохоронці uk_UA
dc.subject копинг-стратегии uk_UA
dc.subject психологическая служба uk_UA
dc.subject заведения высшего образования со специфическими условиями обучения uk_UA
dc.subject психотехнологии uk_UA
dc.subject деятельность полиции uk_UA
dc.subject полицейский uk_UA
dc.subject будущие правоохранители uk_UA
dc.subject coping behavior uk_UA
dc.subject coping strategies uk_UA
dc.subject police officers uk_UA
dc.subject establishments of higher education with specific terms of studies uk_UA
dc.subject psychological service uk_UA
dc.title Проблема формування конструктивних копінг-стратегій у контексті професійної підготовки поліцейських uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account