KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Негативні наслідки перевантаження невластивими функціями міліції Харківщини у 20-ті роки ХХ століття

Show simple item record

dc.contributor.author Коцан, І. Д.
dc.contributor.author Kotsan, I. D.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614
dc.date.accessioned 2019-05-23T12:08:00Z
dc.date.available 2019-05-23T12:08:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5306
dc.description Коцан І. Д. Негативні наслідки перевантаження невластивими функціями міліції Харківщини у 20-ті роки ХХ століття / І. Д. Коцан // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Консультат. місія Європейського Союзу. - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105. uk_UA
dc.description.abstract Звернуто увагу, що у 20-х роках ХХ століття одержали нормативне оформлення найважливіші напрямки адміністративної діяльності міліції. Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або інших функцій, наркомат внутрішніх справ був змушений регулярно видавати накази, циркуляри з нагадуванням про те, які обов'язки повинні виконуватися міліцією. Приймалися рішення про звільнення міліції від невластивих функцій. uk_UA
dc.description.abstract The attention is drawn to the fact that in the 20 years of the 20th century, the most important directions of the administrative activity of the police were regulated. In an attempt to impose certain functions on the police, the People's Commissariat of Internal Affairs was forced to issue orders, circulars with a reminder of what duties should be performed by the police. It was decided to release the police from unusual functions. en
dc.description.abstract Обращено внимание, что в 20-х годах ХХ века получили нормативное оформление важнейшие направления административной деятельности милиции. Пытаясь положить на милицию выполнения тех или иных функций, наркомат внутренних дел был вынужден регулярно издавать приказы, циркуляры с напоминанием о том, какие обязанности должны выполняться милицией. Принимались решения об увольнении милиции от несвойственных функций. ru
dc.publisher Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 103-105 uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Харківська міліція uk_UA
dc.subject міліція uk_UA
dc.subject функції міліції uk_UA
dc.subject облік населення uk_UA
dc.subject Харьковская милиция uk_UA
dc.subject милиция uk_UA
dc.subject функции милиции uk_UA
dc.subject учет населения uk_UA
dc.subject Kharkiv police uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject police functions uk_UA
dc.subject population record uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.subject Історія. History. История
dc.subject Харківщина
dc.subject Харьковщина
dc.subject Kharkiv region
dc.title Негативні наслідки перевантаження невластивими функціями міліції Харківщини у 20-ті роки ХХ століття uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account