KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Щодо поняття заохочення в трудовому праві

Show simple item record

dc.contributor.author Сорочан, Н. В.
dc.contributor.author Sorochan, N. V.
dc.date.accessioned 2019-06-19T06:21:14Z
dc.date.available 2019-06-19T06:21:14Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5454
dc.description Сорочан Н. В. Щодо поняття заохочення в трудовому праві / Сорочан Наталія Вікторівна // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2-х ч. / МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Юрид. ф-т. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – Ч. 2: Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики. – С. 54-56. uk_UA
dc.description.abstract Виділено функції заохочень, підстави для застосування заходів заохочення. З’ясовано, що нормативне закріплення, а також практична реалізація принципів застосування заохочень як засобу правового впливу сприяють підвищенню ефективності застосування заохочень. uk_UA
dc.description.abstract Identified incentive functions, the grounds for applying incentive measures. Normative consolidation, as well as the practical implementation of the principles of the use of incentives as a means of legal influence, promote the effectiveness of the use of incentives. en
dc.description.abstract Выделены функции поощрений, основания для применения мер поощрения. Выяснено, что нормативное закрепление, а также практическая реализация принципов применения поощрений как средства правового воздействия способствуют повышению эффективности применения поощрений. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : У 2-х ч. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – Ч. 2: Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики. – С. 54-56 uk_UA
dc.subject Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject заохочення uk_UA
dc.subject поощрения uk_UA
dc.subject encouragement uk_UA
dc.title Щодо поняття заохочення в трудовому праві uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account