KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 1

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 4 (59), Ч. 1

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2012. - № 4 (59), ч. 1. - _с.

Recent Submissions

 • Бершов, Г. Є.; Bershov, H. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 83-90, 2012)
  Розглянуто проблему визначення оптимальних видів та міри покарань за втручання у діяльність судових органів. Проаналізовано низку підходів до визначення моделей конструювання санкції. Резюмовано пріоритет побудови альт ...
 • Кушнарьов, І. В.; Kushnarov, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 138-145, 2012)
  Запропоновано типологізацію видів корупції. Проаналізовано основні типи корупції в сучасному світі.
 • Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 73-82, 2012)
  Розглянуто філософсько-правові й державно-політичні концепції та погляди декабристів на трансформацію державного ладу Російської імперії. Запропоновано враховувати розробки декабристів у процесі розбудови народовладних ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 211-218, 2012)
  Ідентифіковано та описано методичні проблеми соціологічного вимірювання модальностей страху, а також розроблено пропозиції щодо підвищення валідності та надійності вимірювання цих феноменів. Обґрунтовано висновок, що ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 55-58, 2012)
  Проаналізовано провідні положення лібертарно-юридичної концепції, сформульовано пропозицію щодо доцільності покладення в основу класифікації основних підходів до осмислення права ідеї лібертарно-юридичного мислення стосовно ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 58-67, 2012)
  Проаналізованщ конституційні обов’язки іноземців в Україні та їх особливості порівняно з конституційними обов’язками громадян України. На підставі проведеного дослідження визначено обсяг конституційних обов’язків іноземців ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 48-54, 2012)
  Розглянуто проблемні питання побудови кримінально-правових санкцій. Кримінально-правову санкцію розглянуто як своєрідну юридичну конструкцію. Проаналізовано та визначено правила й прийоми юридичної техніки, які використано ...
 • Царенко, О. О.; Tsarenko, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 177-183, 2012)
  Досліджено фактори, які впливають на формування у неповнолітніх мотивації вчинити насильницький злочин. Автором умовно здійснено розподіл таких чинників на ті, які формуються в умовах макросередовища та мікросередовища.