KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Кашкарьова, О. В.; Kashkarova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 365-373, 2012)
  Досліджено питання нормативно-правового забезпечення публічного страхування. обґрунтовано про класифікацію нормативно-правових актів з публічного страхування на два рівня за правовим впливом і доведено необхідність ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 137-143, 2012)
  Уточнено поняття «безпека» та «національна безпека», охарактеризовано види національної безпеки країни. Визначено роль громадськості щодо забезпечення національної безпеки. Сформульовано завдання та повноваження громадськості ...
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 234-241, 2012)
  Досліджено правові питання контрольної діяльності Національного банку України як головного державного контролюючого суб’єкта в банківський системі, відповідального за організацію стабільного грошового обігу в Україні.
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.
 • Ювченко, Я. В.; Yuvchenko, Ya. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 206-212, 2012)
  Розглянуто питання нормативно-правового регулювання протидії злочинності, проаналізовано відомчу нормотворчість МВС України в контексті діяльності з протидії злочинності та визначено, яку роль відіграє відомча нормотворчість ...
 • Петров, Є. Ю.; Petrov, Ye. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 154-161, 2012)
  На підставі проведеного дослідження автором визначено основні фактори та причини, які сприяють вчиненню правопорушень та злочинів іноземцями та відносно них в Україні, та запропоновано можливі заходи щодо вдосконалення ...
 • Соловей, Г. В.; Solovei, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 166-172, 2012)
  Проведено порівняльний аналіз законодавства зарубіжних країн щодо реалізації принципу змагальності в досудовому та судовому провадженні кримінальних справ. Зроблено висновок про те, що обвинувальний і змагальний типи ...
 • Лісіцков, О. В.; Lisitskov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 402-409, 2012)
  Звернуто увагу на процедури добору та прийняття на державну службу в органи державної пенітенціарної служби, а також виокремлено їх етапи. Наголошено на недосконалості діючого законодавства та запропоновано шляхи її ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 260-267, 2012)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення методів адміністративної діяльності міліції, критерії їх класифікації. Виокремлено види організаційних методів діяльності, значну увагу приділено особливостям застосування ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 86-92, 2012)
  Сформульовано авторське поняття «функції правових пільг». Виокремлено та проаналізовано основні функції правових пільг.
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 416-424, 2012)
  Здійснено аналіз правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції за сучасних умов з урахуванням історико-правових аспектів його розвитку. Визначено поняття та юридичну природу договору контрактації. ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 348-358, 2012)
  Розглянуто зміст, ознаки та значення кадрового забезпечення податкової міліції. Запропоновано основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України.
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 246-254, 2012)
  Уточнено поняття адміністративно-правового статусу приватних підприємств, визначено та охарактеризовано його структурні елементи.
 • Образцова, І. О.; Obraztsova, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 285-292, 2012)
  Визначено сутність та внутрішню побудову системи бюджетного права України. З опертям на чинне законодавство, наукові роботи вчених- правознавців, а також враховуючи тенденції розвитку бюджетного права України, сформульовано ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 49-56, 2012)
  Проаналізовано особливості відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень за видами відповідальності – конституційною, кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та ...
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 57-65, 2012)
  Розглянуто питання про доцільність визнання ідеологічної функції в системі функцій сучасної держави, обґрунтовано її суспільну необхідність та соціальну роль. Наголошено на важливості переосмислення державоцентристського ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account