KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 2 (57) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 314-323, 2012)
  Охарактеризовано адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції як ключового суб’єкта управління польською національною поліцейською системою. Особливу увагу приділено з’ясуванню своєрідності правової ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 49-56, 2012)
  Проаналізовано особливості відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень за видами відповідальності – конституційною, кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та ...
 • Ювченко, Я. В.; Yuvchenko, Ya. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 206-212, 2012)
  Розглянуто питання нормативно-правового регулювання протидії злочинності, проаналізовано відомчу нормотворчість МВС України в контексті діяльності з протидії злочинності та визначено, яку роль відіграє відомча нормотворчість ...
 • Орищенко, І. В.; Oryshchenko, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 293-300, 2012)
  Проаналізовано взаємодію прокуратури України із Верховною Радою України. Визначено конкретні суб’єкти та форми взаємодії, а також запропоновано шляхи оптимізації законопроектної роботи прокуратури України.
 • Говоров, В. С.; Hovorov, V. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 24-34, 2012)
  Проаналізовано особливості правового статусу регіональних дитячих омбудсманів, їх роль у забезпеченні прав і свобод дітей. Запропоновано ввести Уповноважених з прав дитини на рівні областей з метою оптимізації правозахисного ...
 • Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 416-424, 2012)
  Здійснено аналіз правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції за сучасних умов з урахуванням історико-правових аспектів його розвитку. Визначено поняття та юридичну природу договору контрактації. ...
 • Щербаковський, А. М.; Shcherbakovskyi, A. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 200-206, 2012)
  Запропоновано три етапи перевірки інформації про економічні злочини. Наведені джерела, в яких міститься інформація, та засоби їх отримання під час проведення оперативно-розшукових заходів. Three stages of verification ...
 • Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 255-260, 2012)
  Досліджено методологічні та організаційні засади системи банківського контролю в Україні. Обґрунтовано доцільність виконання НБУ наглядових функцій за діяльністю банківських установ. Проаналізовано функції та види банківського ...
 • Кашкарьова, О. В.; Kashkarova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 365-373, 2012)
  Досліджено питання нормативно-правового забезпечення публічного страхування. обґрунтовано про класифікацію нормативно-правових актів з публічного страхування на два рівня за правовим впливом і доведено необхідність ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 212-221, 2012)
  Проаналізовано взаємодію слідчих, оперативних та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів та завдання, які необхідно вирішувати, виходячи із змін, внесених до окремих статей та в цілому у ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 348-358, 2012)
  Розглянуто зміст, ознаки та значення кадрового забезпечення податкової міліції. Запропоновано основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України.
 • Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 41-49, 2012)
  Досліджено сутність, структуру та характерні особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей.
 • Конопелько, О. В.; Konopelko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 57-65, 2012)
  Розглянуто питання про доцільність визнання ідеологічної функції в системі функцій сучасної держави, обґрунтовано її суспільну необхідність та соціальну роль. Наголошено на важливості переосмислення державоцентристського ...
 • Машніцька, Н. В.; Mashnitska, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 260-267, 2012)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення методів адміністративної діяльності міліції, критерії їх класифікації. Виокремлено види організаційних методів діяльності, значну увагу приділено особливостям застосування ...
 • Любімова, С. Ю.; Liubimova, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 246-254, 2012)
  Уточнено поняття адміністративно-правового статусу приватних підприємств, визначено та охарактеризовано його структурні елементи.
 • Дмитренко, Ю. М.; Dmytrenko, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 234-241, 2012)
  Досліджено правові питання контрольної діяльності Національного банку України як головного державного контролюючого суб’єкта в банківський системі, відповідального за організацію стабільного грошового обігу в Україні.
 • Мороз, А. В.; Moroz, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 432-440, 2012)
  Проведено детальний аналіз професійних вимог до працівників органів внутрішніх справ. Розглянуто професійно важливі якості працівників основних професій системи ОВС з точки зору гендерного підходу. Наголошено, що професійні ...
 • Лісіцков, О. В.; Lisitskov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 402-409, 2012)
  Звернуто увагу на процедури добору та прийняття на державну службу в органи державної пенітенціарної служби, а також виокремлено їх етапи. Наголошено на недосконалості діючого законодавства та запропоновано шляхи її ...
 • Соловей, Г. В.; Solovei, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 166-172, 2012)
  Проведено порівняльний аналіз законодавства зарубіжних країн щодо реалізації принципу змагальності в досудовому та судовому провадженні кримінальних справ. Зроблено висновок про те, що обвинувальний і змагальний типи ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2 (57). – С. 137-143, 2012)
  Уточнено поняття «безпека» та «національна безпека», охарактеризовано види національної безпеки країни. Визначено роль громадськості щодо забезпечення національної безпеки. Сформульовано завдання та повноваження громадськості ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account