KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2012, № 1 (56) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Гамалій, О. Л.; Hamalii, O. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 75-83, 2012)
  Виконано аналіз базових засад сучасного правового забезпечення протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні; запропоновано пропозиції з його удосконалення. The analysis of basic principles of the modern legal ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 218-227, 2012)
  Визначено загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю. Представлено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. The general and special signs of organs of ...
 • Пономарьова, Я. О.; Ponomarova, Ya. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 257-264, 2012)
  Здійснено аналіз наукових праць, нормативно-правових актів, присвячених дослідженню питання щодо визначення правового статусу учасників адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Analysis ...
 • Михайлишин, І. В.; Mykhailyshyn, I. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 234-242, 2012)
  Подано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму проведення реєстрації фізичних осіб в Україні. The ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56). - С. 14-20, 2012)
  Досліджено умови формування та особливості функціонування урядів Української держави П. Скоропадського.
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 133-141, 2012)
  Розглянуто погляди науковців на поняття та сутність оперативно- розшукового забезпечення кримінального судочинства, його завдання та окремі напрями процесуальної регламентації в процесі реформування кримінально- процесуального ...
 • Руколайніна, І. Є.; Rukolainina, I. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6010-0570 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 273-279, 2012)
  Охарактеризовано сучасний стан професійної підготовки правоохоронців щодо їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Визначено поняття матеріально-технічного та фінансового забезпечення правоохоронців у сфері ...
 • Мурза, О. В.; Murza, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1 (56). – С. 32-39, 2012)
  Встановлено та проаналізовано спільні та відмінні риси понять «правові пільги» і «привілеї». Зроблено висновок про те, що привілеї є окремим конкретним проявом правових пільг. The general and distinctive features of ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account