KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 4 (55) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 4 (55) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кацуба, О. В.; Katsuba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 355-362, 2011)
  Проаналізовано сутність, принципи і публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу, а також визначено рівень їх відповідності один одному, об’єктивним ...
 • Борута, М. В.; Boruta, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 213-218, 2011)
  Розглянуто правове регулювання охорони та захисту авторського права в Україні як складової частини системи права інтелектуальної власності. Досліджено правові засади діяльності органів внутрішніх справ України щодо охорони ...
 • Стецюк, Б. Р.; Stetsiuk, B. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 82-88, 2011)
  Досліджено дискусійне питання про час виникнення органів адміністративної юстиції в Російській імперії та роль Сенату у здійсненні адміністративних процедур. A debatable question about time of origin of organs of ...
 • Градова, Ю. В.; Hradova, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 20-28, 2011)
  Досліджено законотворчість з метою виявлення елементів правового моніторингу в процесі законотворчої діяльності для підвищення її ефективності. Особливе місце відведено законодавчому процесу як одному з етапів ...
 • Кузьмін, Д. В.; Kuzmin, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 255-263, 2011)
  Досліджено механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Установлено, що під цією категорією необхідно розуміти комплексну сукупність органів державної влади та інститутів громадянського ...
 • Черних, С. П.; Chernykh, S. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 159-166, 2011)
  Визначено мету і завдання підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України. Сформульовано поняття повноважень підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ. ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 295-304, 2011)
  Досліджено теоретичні погляди науковців щодо сутності та юридичного змісту податково-правового режиму. Запропоновано авторське визначення податково-правового режиму, його класифікація та ознаки. Охарактеризовано основні ...
 • Віцько, О. В.; Vitsko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 387-394, 2011)
  Розкрито поняття соціальної технології, виділено типи соціальних технологій та їх структуру. Висвітлено складові соціальних технологій та подано класифікацію методів профілактики наркотизму. The concept of social technology ...
 • Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 336-342, 2011)
  Досліджено особливості запровадження інституту комунальної власності в Україні, визначено поняття, структуру комунальної власності та основні напрямки вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, зокрема щодо ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 124-136, 2011)
  На основі вивчення та аналізу видів ідентифікації та її засобів сформульовані вимоги до критеріїв ідентифікації, що дозволяють виявити фальсифікацію і визначити її засоби. On the basis of study and analysis of types of ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 348-354, 2011)
  Розглянуто питання характеристики абсолютних правовідносин. Досліджено поняття абсолютного права через категорію об’єктивного права. The issues of description of absolute legal relationships are considered. The concept ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 104-109, 2011)
  Статтю присвячено аналізу особи правопорушника, який посягає на громадський порядок та громадську безпеку, та висвітленню проблем забезпечення безпеки законослухняних громадян. The article is devoted to the analysis of ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 263-269, 2011)
  Визначено перелік завдань контролю за діяльністю правоохоронних органів. Уточнено мету такого контролю. Охарактеризовано чинне законодавство України та наукову літературу на предмет визначення у них мети та завдань контролю ...
 • Синицька, Я. П.; Synytska, Ya. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 274-280, 2011)
  Статтю присвячено питанням встановлення сутності процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві та визначення місця судового рішення серед них. The article is devoted to the issue of establishment of ...
 • Ярмиш, Н. О.; Yarmysh, N. O (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 177-183, 2011)
  На підставі аналізу норм чинного та перспективного кримінально- процесуального законодавства визначено основні форми та сфери діяльності професійного захисника (адвоката) щодо виявлення причин та умов вчинення злочинів. On ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 167-177, 2011)
  Досліджено сучасну відомчу нормативно-правову базу, яка регулює діяльність правоохоронних органів України щодо попередження злочинів. Запропоновано шляхи удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними ...
 • Блудова, С. В.; Bludova, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 196-204, 2011)
  Досліджено генезис та сучасний стан адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні. Проведено аналіз норм чинного законодавства, що регулює діяльність міліції у вказаній сфері, а також ...
 • Швець, Ю. В.; Shvets, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 305-316, 2011)
  На підставі аналізу думок учених висвітлено авторську позицію щодо елементів правового статусу державного службовця та дано їх характеристику, виходячи з діючого законодавства України про Центральну виборчу комісію й у ...
 • Дивак, М. М.; Dyvak, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 242-248, 2011)
  Уточнено поняття та завдання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ, охарактеризовано наявні проблеми у цій сфері, запропоновано шляхи їх подолання. A concept and tasks of the skilled providing of organs of ...
 • Слінько, С. В.; Slinko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4 (55). – С. 77-82, 2011)
  Розглянуто концепцію незалежної судової влади та визначено її функції та елементи, які забезпечують охорону прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано функції судової влади, розглянуто нові функції та окремі ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account