KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2011. - № 3 (54). - _с.

Recent Submissions

 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 132-140, 2011)
  Проаналізовано співпрацю органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних держав щодо запобігання й розкриття злочинів. На підставі аналізу наукової літератури та результатів практики окреслено основні ...
 • Деменко, О. І.; Demenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 335-343, 2011)
  Встановлено та проаналізовано особливості студентства як окремої соціальної групи. Зроблено висновок про те, що правосвідомість студентства обумовлена специфічними рисами цієї соціальної групи. Features of students as ...
 • Брайченко, С. М.; Braichenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 141-148, 2011)
  Проаналізовано окремі види судових спорів за участю органів внутрішніх справ, що вирішуються за правилами адміністративного судочинства: оскарження рішень, дій, що порушують права, свободи та законні інтереси осіб; ...
 • Золотько, О. О.; Zolotko, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 171-176, 2011)
  Проведено аналіз поняття «надзвичайна ситуація», виділено та розглянуто поняття «епізоотична ситуація». На основі викладених міркувань сформульовано авторські висновки та пропозиції. The analysis of the definition «an ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675; Краснянський, С. М.; Krasnianskyi, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 87-93, 2011)
  Визначено тактичні операції, пов’язані з подоланням протидії розслідуванню. Запропоновано з метою запобігання обвинуваченню слідчого з боку підозрюваного або обвинуваченого у застосуванні «незаконних» методів ведення ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 93-102, 2011)
  Охарактеризовано тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Досліджено діяльність ...
 • Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 156-162, 2011)
  В результаті аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості під час розгляду адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 125-132, 2011)
  Розглянуто загальну структуру інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності. The general structure of institute of the prevention of crimes in operatively-search activity is considered. Рассмотрена ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 65-74, 2011)
  Проаналізовано нормативні засади участі України в миротворчих операціях 00Н. Наголошено на необхідності їх розгляду на міжнародному та національному рівнях. Подано класифікацію національного законодавства у сфері участі ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 249-257, 2011)
  Здійснено компаративний аналіз сучасних підходів до визначення поняття «поліція» («міліція»), а також традицій нормативно-правового і організаційного забезпечення діяльності поліції (міліції). Особливу увагу приділено ...
 • Кріцак, Ю. О.; Kritsak, Yu. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 279-286, 2011)
  Проаналізовано правову природу літературного твору, сформульовано його поняття. Проведено порівняння літературного твору з інформацією та з цієї точки зору проаналізовано зміст літературного твору. The legal nature of a ...
 • Снігерьов, О. П.; Sniherov, O. P.; Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 102-114, 2011)
  Визначено загальні підходи щодо провадження судово-товарознавчих експертиз у цивільному та кримінальному судочинстві, які дозволять отримати якісніші висновки експертів-товарознавців та підвищити їх доказову базу. The ...
 • Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 295-304, 2011)
  Розглянуто основні принципи діяльності Європейського суду з прав людини. Відображено головні завдання Європейського суду в розрізі звернення громадян задля захисту своїх прав на працю. Зазначено, що громадяни України можуть ...
 • Торкайло, Ю. С.; Torkailo, Yu. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 273-278, 2011)
  Розглянуто проблемні питання оптимізації взаємодії міліції з державними органами й органами місцевого самоврядування, запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання й механізмів спільних дій. The problem questions ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 44-51, 2011)
  Розкрито основний зміст міжнародно-правових документів, прийнятих у рамках Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи щодо захисту соціально-економічних прав дітей. Проаналізовано ступінь реалізації закріплениху них ...
 • Аблязов, Д. Е.; Abliazov, D. E. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 8-14, 2011)
  Розглянуто проблеми реалізації прав і свобод людини в Україні, а також застосування щодо них обмежень. Надано рекомендації з приводу належного забезпечення реалізації прав і свобод людини. Problems of realization of human ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 266-273, 2011)
  Досліджено різноманітні підходи до визначення сутності податкового планування та розкрито його основні принципи. Запропоновано власне визначення поняття податкового планування та необхідність законодавчого врегулювання ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 75-79, 2011)
  Розглянуто проблеми призначення експертизи телекомунікаційних систем і засобів при розслідуванні злочинів у сфері високих технологій. На основі аналізу технічної та криміналістичної літератури досліджено природу даної ...
 • Пилипенко, В. М.; Pylypenko, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 310-316, 2011)
  Розглянуто сутність правових стимулів у сфері праці. Обґрунтовано розподіл правових стимулів праці на негативні та позитивні. Визначено ознаки правового стимулу у сфері праці. The essence of legal stimulus in work area ...
 • Логоша, В. В.; Lohosha, V. V.; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 193-202, 2011)
  Досліджено сутність та особливості реалізації повноважень прокуратури у сфері дисциплінарної відповідальності. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавствау цій сфері. The essence and ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds