KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 216-225, 2011)
  Запропоновано практично значимі критерії класифікації правових актів, які регламентують контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Визначено проблеми правового регулювання контролю за діяльністю правоохоронних ...
 • Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 148-156, 2011)
  Досліджено представницьку діяльність прокурора в адміністративному процесі, особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді, з ’ясовано роль і місце прокурора в адміністративному ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 304-310, 2011)
  Уточнено поняття контракту, визначено його зміст та надано пропозиції щодо прийняття за контрактною формою на службу в міліцію, зокрема обґрунтовано його недоцільність. The concept of the contract is specified, its ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 93-102, 2011)
  Охарактеризовано тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Досліджено діяльність ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 241-248, 2011)
  Розглянуто організацію перевірок дотримання податкового законодавства. Розроблено напрямки підвищення ефективності проведення перевірок податкового законодавства та вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів в ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 79-86, 2011)
  На основі аналізу нормативно-правових актів визначено правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні як однієї з форм участі громадськості в забезпеченні громадського порядку. On ...
 • Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 156-162, 2011)
  В результаті аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості під час розгляду адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, ...
 • Пилипенко, В. М.; Pylypenko, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 310-316, 2011)
  Розглянуто сутність правових стимулів у сфері праці. Обґрунтовано розподіл правових стимулів праці на негативні та позитивні. Визначено ознаки правового стимулу у сфері праці. The essence of legal stimulus in work area ...
 • Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 257-266, 2011)
  Викладено напрямки вдосконалення взаємодії в адміністративній діяльності міліції, що обумовлюють створення більш досконалих форм правового регулювання для забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 125-132, 2011)
  Розглянуто загальну структуру інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності. The general structure of institute of the prevention of crimes in operatively-search activity is considered. Рассмотрена ...
 • Логоша, В. В.; Lohosha, V. V.; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 193-202, 2011)
  Досліджено сутність та особливості реалізації повноважень прокуратури у сфері дисциплінарної відповідальності. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавствау цій сфері. The essence and ...
 • Ольховська, С. М.; Olkhovska, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 237-241, 2011)
  Розглянуто питання щодо форми, змісту та спрямованості адміністративних договорів, які укладаються з участю органів внутрішніх справ. The question concerning the form, the maintenances and orientations of administrative ...
 • Безп’ята, В. Ф.; Bezpiata, V. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 295-304, 2011)
  Розглянуто основні принципи діяльності Європейського суду з прав людини. Відображено головні завдання Європейського суду в розрізі звернення громадян задля захисту своїх прав на працю. Зазначено, що громадяни України можуть ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675; Краснянський, С. М.; Krasnianskyi, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 87-93, 2011)
  Визначено тактичні операції, пов’язані з подоланням протидії розслідуванню. Запропоновано з метою запобігання обвинуваченню слідчого з боку підозрюваного або обвинуваченого у застосуванні «незаконних» методів ведення ...
 • Липій, Є. А.; Lypii, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 185-193, 2011)
  На основі комплексного аналізу визначено поняття принципів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян, їх види, подано тлумачення кожного з них. Based on the complex analysis the concept of principles of ...
 • Золотько, О. О.; Zolotko, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 171-176, 2011)
  Проведено аналіз поняття «надзвичайна ситуація», виділено та розглянуто поняття «епізоотична ситуація». На основі викладених міркувань сформульовано авторські висновки та пропозиції. The analysis of the definition «an ...
 • Іващенко, О. І.; Ivashchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 323-328, 2011)
  Проаналізовано поняття оплати праці працівників органів внутрішніх справ, що пропонуються окремими науковцями, запропоновано власне його визначення. The concepts of remuneration of labour of employees of organs of internal ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 75-79, 2011)
  Розглянуто проблеми призначення експертизи телекомунікаційних систем і засобів при розслідуванні злочинів у сфері високих технологій. На основі аналізу технічної та криміналістичної літератури досліджено природу даної ...
 • Кріцак, Ю. О.; Kritsak, Yu. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 279-286, 2011)
  Проаналізовано правову природу літературного твору, сформульовано його поняття. Проведено порівняння літературного твору з інформацією та з цієї точки зору проаналізовано зміст літературного твору. The legal nature of a ...
 • Мазепа, М. М.; Mazepa, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 202-210, 2011)
  Розглянуто компетенцію та повноваження Державної служби охорони при МВС України. The competence and authorities of the State Guard Service (SGS) within the Ministry of Internal Affairs are considered. Рассмотрена компетенция ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account