KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 3 (54) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Нікітченко, В. В.; Nikitchenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 225-231, 2011)
  Досліджено конституційно-правове регулювання та механізм реалізації невід ’ємного права людини і громадянина на захист від обвинувачення та правову допомогу. Constitutionally-legal regulation and the mechanism of realization ...
 • Курись, А. С.; Kurys, A. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 176-185, 2011)
  Виконано аналіз теоретичних засад і практики адміністративно-правового регулювання організації та діяльності органів прокуратури в системі державних органів, визначено шляхи подальшого вдосконалення адміністративного ...
 • Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 257-266, 2011)
  Викладено напрямки вдосконалення взаємодії в адміністративній діяльності міліції, що обумовлюють створення більш досконалих форм правового регулювання для забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення ...
 • Торкайло, Ю. С.; Torkailo, Yu. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 273-278, 2011)
  Розглянуто проблемні питання оптимізації взаємодії міліції з державними органами й органами місцевого самоврядування, запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання й механізмів спільних дій. The problem questions ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 28-33, 2011)
  У процесі дослідження категорій «дозвіл» і «заборона» увагу акцентовано на пошуку належного балансу між кількісними їх показниками у діючому праві, а також на необхідності постійного підтримання такого балансу.
 • Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 156-162, 2011)
  В результаті аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості під час розгляду адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, ...
 • Мазепа, М. М.; Mazepa, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 202-210, 2011)
  Розглянуто компетенцію та повноваження Державної служби охорони при МВС України. The competence and authorities of the State Guard Service (SGS) within the Ministry of Internal Affairs are considered. Рассмотрена компетенция ...
 • Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 304-310, 2011)
  Уточнено поняття контракту, визначено його зміст та надано пропозиції щодо прийняття за контрактною формою на службу в міліцію, зокрема обґрунтовано його недоцільність. The concept of the contract is specified, its ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 44-51, 2011)
  Розкрито основний зміст міжнародно-правових документів, прийнятих у рамках Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи щодо захисту соціально-економічних прав дітей. Проаналізовано ступінь реалізації закріплениху них ...
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 33-39, 2011)
  Визначено поняття публічного та приватного права, акцентовано увагу на необхідності поділу права на публічне та приватне. У системі ж публічного права виділено спортивне право і визначено його місце в системі особливого ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 132-140, 2011)
  Проаналізовано співпрацю органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних держав щодо запобігання й розкриття злочинів. На підставі аналізу наукової літератури та результатів практики окреслено основні ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 241-248, 2011)
  Розглянуто організацію перевірок дотримання податкового законодавства. Розроблено напрямки підвищення ефективності проведення перевірок податкового законодавства та вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів в ...
 • Снігерьов, О. П.; Sniherov, O. P.; Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 102-114, 2011)
  Визначено загальні підходи щодо провадження судово-товарознавчих експертиз у цивільному та кримінальному судочинстві, які дозволять отримати якісніші висновки експертів-товарознавців та підвищити їх доказову базу. The ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2667-5167 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 266-273, 2011)
  Досліджено різноманітні підходи до визначення сутності податкового планування та розкрито його основні принципи. Запропоновано власне визначення поняття податкового планування та необхідність законодавчого врегулювання ...
 • Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 249-257, 2011)
  Здійснено компаративний аналіз сучасних підходів до визначення поняття «поліція» («міліція»), а також традицій нормативно-правового і організаційного забезпечення діяльності поліції (міліції). Особливу увагу приділено ...
 • Іващенко, О. І.; Ivashchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 323-328, 2011)
  Проаналізовано поняття оплати праці працівників органів внутрішніх справ, що пропонуються окремими науковцями, запропоновано власне його визначення. The concepts of remuneration of labour of employees of organs of internal ...
 • Аблязов, Д. Е.; Abliazov, D. E. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 8-14, 2011)
  Розглянуто проблеми реалізації прав і свобод людини в Україні, а також застосування щодо них обмежень. Надано рекомендації з приводу належного забезпечення реалізації прав і свобод людини. Problems of realization of human ...
 • Кріцак, Ю. О.; Kritsak, Yu. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 279-286, 2011)
  Проаналізовано правову природу літературного твору, сформульовано його поняття. Проведено порівняння літературного твору з інформацією та з цієї точки зору проаналізовано зміст літературного твору. The legal nature of a ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 79-86, 2011)
  На основі аналізу нормативно-правових актів визначено правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні як однієї з форм участі громадськості в забезпеченні громадського порядку. On ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 216-225, 2011)
  Запропоновано практично значимі критерії класифікації правових актів, які регламентують контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Визначено проблеми правового регулювання контролю за діяльністю правоохоронних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account