KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 2 (53). Спец. вип. : Незалежній Україні – 20 років by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). – С. 264-271, 2011)
  Досліджено повноваження органів державного фінансового контролю в бюджетному процесі. Розглянуто повноваження Рахункової палати України як вищого і незалежного органу державного фінансового контролю, діяльність якого ...
 • Соколан, Т. С.; Sokolan, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип. – С. 301-307, 2011)
  Визначено права на недоторканність приватного життя, розглянуто питання про можливість порушення цього права під час здійснення відеоспостереження. Запропоновано рекомендації для мінімізації випадків порушення права на ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). – С. 11-19, 2011)
  Проаналізовано основні події розвитку України за 20 років незалежності, зроблено спробу визначити головні періоди її державотворення. The main events of Ukrainian development during 20 years of independence are analyzed; ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 101-107, 2011)
  Проаналізовано нову систему оцінювання критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ. З позиції кримінолога запропоновано рекомендації щодо її удосконалення. Наголошено на тому, що оцінювання діяльності щодо ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 95-101, 2011)
  Проаналізовано основні елементи політики протидії злочинності, окреслено її взаємодію з іншими формами впливу на злочинність, а також розглянуто питання інтеграції відповідних пізнавальних даних в єдину сукупність сучасних ...
 • Саппа, Г.-М. М.; Sappa, H.-M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 343-351, 2011)
  Проведено модельний аналіз процесу професійного самовизначення учнівської молоді. Модель професійного самовизначення учнівської молоді включає в себе певні стадії і фактори, які складають структуру процесу, що відтворюється ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 107-112, 2011)
  Розглянуто питання принципів кримінально-правової політики. Визначено, що в Україні реалізація кримінально-правової політики здійснюється з урахуванням принципу гуманізму, який визначає її напрями. Principles of criminal ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 272-277, 2011)
  Проаналізовано категорії позики, кредиту та кредитних відносин в Україні. Обґрунтовано деякі шляхи вдосконалення правового регулювання кредитних відносин. The categories of loan, credit and credit relations in Ukraine ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 143-152, 2011)
  Розглянуто особливості забезпечення реалізації громадянських та політичних прав працівників ОВС як громадян України, пов’язані з їх службовою діяльністю. Peculiarities of guaranteeing and realization civil and political ...
 • Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 206-215, 2011)
  Визначено основні напрямки розвитку галузі адміністративного права України в контексті пріоритету утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина, відповідно до яких будується діяльність органів виконавчої ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 64-69, 2011)
  Розглянуто національно-визвольну революцію в Україні 1989–1991 рр. як соціальну зміну, що формується «знизу». Показано, що рушійною силою революції був соціальний багатовекторний рух з мережною структурою. National and ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 113-121, 2011)
  Розглянуто окремі напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні, її сучасний стан та проблемні питання правового регулювання й організації цієї діяльності, а також інтеграційні ...
 • Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9786-5398 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 255-263, 2011)
  На основі комплексного дослідження визначено поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні, охарактеризовано її структурні елементи та внесено пропозиції щодо систематизації повноважень підрозділу. The concept ...
 • Миколенко, В. А.; Mykolenko, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 56-64, 2011)
  Досліджено роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах. Надано рекомендації з удосконалення формування та функціонування прокуратури як правоохоронного органу демократичної, правової держави. The ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 152-162, 2011)
  З урахуванням зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей визначено запобіжні заходи, які повинні завчасно проводитись працівниками органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку при проведенні в ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 26-36, 2011)
  Розкрито причини подальшого економічного відставання України від країн-конкурентів, послаблення економічної безпеки країни. Досліджено інноваційні напрямки розвитку економіки, енергетичної безпеки і організаційно- економічні ...
 • Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 162-168, 2011)
  Проведено розмежування принципів права та норм-принципів, сформульовано поняття принципів внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, визначено їх перелік. Differentiation of ...
 • Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 199-205, 2011)
  Проведено аналіз поняття даних про особу обвинуваченого. Розглянуто джерела інформації про особу обвинуваченого; методи, засоби, тактичні прийоми і рекомендації, які забезпечують у ході розслідування отримання повної ...
 • Деменко, О. І.; Demenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 48-56, 2011)
  Встановлено та проаналізовано суттєві ознаки правосвідомості. Сформульовано авторське визначення поняття правової свідомості. The essential features of the notion of legal consciousness are defines and analyzes. The ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2 (53). Спец. вип.: Незалежній Україні – 20 років. – С. 233-240, 2011)
  Розглянуто питання співвідношення законодавчої діяльності та відомчої нормотворчості, визначено поняття нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, проаналізовано їх класифікацію. Some issues of ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account