KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2011, № 1 (52) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Пономарьов, О. О.; Ponomarov, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 309-316, 2011)
  Розглянуто проблемні питання визначення діяльності з експлуатації автомобіля як джерела підвищеної небезпеки, проаналізовано поняття автомобіля та підвищено небезпечних властивостей його експлуатації. Some issues of ...
 • Семикопний, А. Д.; Semykopnyi, A. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 59-69, 2011)
  Досліджено особливості проявів бандитизму в Радянській Україні у 1920-і роки та боротьби з цим явищем з боку правоохоронних органів. Features of gangsterism in the Soviet Ukraine in 1920-s and fighting with this phenomenon ...
 • Колєсник, М. А.; Koliesnyk, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 324-333, 2011)
  Визначено особливості формування державної політики України у сфері протидії рейдерству. Вироблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері протидії рейдерству та підвищення ефективності діяльності ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 88-99, 2011)
  Здійснено аналіз використання новітніх, інноваційних технологій в покращенні діяльності оперативних підрозділів МВС України з попередження злочинів. Use of new, innovative technologies to increase activity of operative ...
 • Топоркова, М. М.; Toporkova, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 317-324, 2011)
  З урахуванням проведеного аналізу різних концепцій учених, положень нормативно-правових актів. Зроблено висновок, що, розглядаючи відповідальність за договором постачання побутовому споживачу теплової енергії, слід зважати ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 341-345, 2011)
  Проаналізовано точки зору вчених-трудовиків на предмет трудового права. Внесено рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно закріплення кола відносин, пов’язаних із трудовими. Some points of ...
 • Мельник, Р. С.; Melnyk, R. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 8-15, 2011)
  Проаналізовано категорію «система права». Через призму положень сучасної правової, а також філософської науки доводиться необхідність зміни наукових поглядів на поняття «право» та внутрішню побудову системи вітчизняного ...
 • Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4836-5928 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 22-29, 2011)
  Визначено, що в теорії права виділяють два системних утворення: галузь права та галузь законодавства, подано обґрунтування самостійності спортивного права як елемента системи законодавства. The author defines that the ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 181-189, 2011)
  Вказано елементи події економічного злочину, що обумовлені механізмом вчинення злочинів зазначеної категорії, та розкрито їх зміст. З урахуванням вказаних елементів події злочину сформульовано тактичні завдання розслідування ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 147-154, 2011)
  Розглянуто питання доцільності виділення заохочувальних санкцій у кримінальному праві. Висловлено власну думку щодо визначення кримінально- правових санкцій. The problem of expedience of incentive penalties selection ...
 • Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 261-271, 2011)
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики законодавчого забезпечення інформаційного прайвесі в Україні. Підкреслено, що українському законодавству не вистачає системності та єдності підходів до регулювання ...
 • Процких, О. Ю.; Protskykh, O. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 236-245, 2011)
  Викладено шляхи удосконалення адміністративної діяльності міліції, що обумовлюють створення досконалих методів та форм правового регулювання та забезпечення ефективності її діяльності щодо встановлення особи. The ways ...
 • Головач, А. В.; Holovach, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 345-353, 2011)
  Досліджено суть і значення управлінської діяльності керівника в органах державної податкової служби України. Проаналізовано законодавство, що визначає структуру і процес управління в органах державної податкової служби. ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 252-260, 2011)
  Здійснено аналіз сучасних підходів щодо визначення методів правового регулювання інформаційних правовідносин. The analysis of modern approaches in determining the methods of legal regulation of informational legal ...
 • Письменицький, А. А.; Pysmenytskyi, A. A.; Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 16-22, 2011)
  Досліджено зміст принципу верховенства права. Проаналізовано наукові підходи щодо його тлумачення. Визначено місце принципу верховенства права серед принципів правової держави, зокрема його зв’язок з принципом реальності прав ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 49-59, 2011)
  Досліджено організаційно-правові засади діяльності місцевого податкового апарату Російської імперії на українських землях в надзвичайних умовах Першої світової війни. Organizational and legal grounds of the local tax ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 272-279, 2011)
  Досліджено окремі обмеження майнових прав фізичних осіб у договірному праві, винятки із договірної свободи. Виявлено обмеження у предметі договору, його ціні та ін. З’ясовано особливості дії таких обмежень та підстави їх ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 169-176, 2011)
  Проаналізовано погляди науковців на організацію розслідування окремого злочину. Визначено перелік та сутність організаційних дій слідчого з розслідування у кримінальній справі на рівні криміналістичної методики. The ...
 • Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 386-393, 2011)
  Проаналізовано існуючі методи вимірювання трудової мотивації, окреслено їх переваги, недоліки та особливості застосування в ОВС. The methods of measuring labour motivation are analyzed. Their advantages, disadvantages ...
 • Радько, Д. В.; Radko, D. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (52). – С. 227-235, 2011)
  Проаналізовано охоронні правовідносини, в яких безпосередньо беруть участь фінансові компанії під час своєї діяльності, уточнено термінологію з досліджуваних питань, охарактеризовано склад охоронних правовідносин, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account