2016

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – 328 с., 2016)
  Збірник містить тези доповідей учасників ІХ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» з проблем юриспруденції, економіки, ...
 • Міністерство освіти і науки України; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; Навчально-методичний відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні (Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – 236 с., 2016-12-08)
  У збірнику за матеріалами конференції представлені оригінальні авторські бачення вирішення сучасних проблем фінансового моніторингу. Видання призначене для фахівців суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : Харків. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. - 136 с., 2016-11-23)
  У збірнику знайшли відображення наукові розробки науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвяченні розкриттю ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство освіти і науки України; Кафедра українознавства; Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6 (Харків, 2016. - 76 с., 2016-05-27)
  Матеріали круглого столу присвячені 60-річчю від дня народження та 100-річчю із дня смерті видатного письменника, вченого, громадського діяча Івана Франка. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра іноземних мов (Харків : ХНУВС, 2016. – 112 с., 2016-04-21)
  Учасники конференції розглядають широке коло питань у сфері підготовки кваліфікованих поліцейських кадрів в закордонних країнах: загальну стратегію підготовки поліцейських в окремих державах, різноманітні підходи до ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2016.– 402 с., 2016-11-25)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: правоохоронна функція сучасної держави; ґенеза правоохоронної функції держави; конституційно-правові засади реалізації правоохоронної функції ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків : ХНУВС, 2016. – 316 с., 2016-12-20)
  Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі судової експертизи та криміналістики, а також практичних працівників вітчизняних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2016. — 292 с., 2016-04-15)
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016.– 472 с., 2016-11-18)
  У збірнику вміщено тези доповідей учасників конференції за такими напрямками: гуманітарні аспекти соціального розвитку держави; сучасні проблеми правової системи України; протидія злочинам правоохоронними органами; ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Харків : ХНУВС, 2016-10-28)
  Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам сфери дії трудового права та права соціального забезпечення, зокрема правовому регулюванню відносин з проходження служби державними службовцями та ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра цивільного права та процесу; Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України» (Харків : ХНУВС, 2016. – 400 с., 2016-05-27)
  У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного, господарського процесуального та цивільного процесуального права.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Департамент патрульної поліції України; Кафедра спеціальної фізичної підготовки (Харків : ХНУВС, 2016. – 175 с., 2016-05-20)
  До збірника увійшли роботи науковців, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, аспірантів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені проблемам та перспективам професійної підготовки поліцейських ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Університет Англія Раскін; Празький інститут досліджень з питань безпеки (PSSI); Чеське кримінологічне товариство; Харківський міський осередок громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Criminological Association of Ukraine (Харків : ХНУВС, 2016. – 192 с., 2016-05-19)
  У збірнику представлені тези наукових доповідей учених, фахівців із кримінального права та кримінології, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів з України, США, Великої Британії, Західної Австралії, Іспанії, Білорусі, ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків: ХНУВС, 2016. – 200 с., 2016)
  У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016. – 208 с, 2016-04-08)
  У збірнику понад 75 авторів з різних регіонів України розглянули актуальні питання професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України, особливу увагу приділили проблемам соціально-психологічного ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016. – 216 с., 2016-04-20)
  Збірник склали тези наукових доповідей учасників всеукраїнського круглого столу, присвяченого проблемам захисту прав і свобод людини. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків, 2016. – 336 с., 2016)
  До збірника включено матеріали третьої науково-практичної конференції з міжнародною участю, які пов’язані з науковими інтересами та напрямками досліджень Світлани Петрівни Бочарової, її колег та учнів у таких галузях ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds