KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №4 (67)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №4 (67)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. С. М. Гусаров. - Харків: ХНУВС, 2014. - № 4 (67). - с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions