KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №2 (65)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №2 (65)

 

Recent Submissions

 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 241-251, 2014)
  Проведено теоретико-методологічний аналіз поняття «соціальний капітал» як однієї з найважливіших категорій суспільствознавства. Зосереджено увагу на різноманітних тлумаченнях поняття «соціальний капітал», а також виокремлено ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють обіг зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь. Встановлено порядок обігу і перелік видів зброї, що має культурну цінність у Республіці Білорусь. ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 192-199, 2014)
  Розглянуто позасудове оскарження як гарантію захисту прав та законних інтересів прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України. Досліджено порядок розгляду скарги на рішення щодо притягнення до дисциплінарної ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 123-130, 2014)
  Проведено дослідження правозастосовної практики, пов’язаної з правовою регламентацією процедури отримання дозвільних документів. Акцентовано увагу на проблемі відсутності уніфікованої та прозорої правової процедури отримання ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 105-115, 2014)
  З’ясовано місце Служби безпеки України в системі суб’єктів, уповноважених вживати заходів щодо реалізації правоохоронної функції держави. Проаналізовано функції, якими наділена Служба безпеки України з метою реалізації ...