KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №2 (65)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2014, №2 (65)

 

Recent Submissions

 • Бабенко, А. О.; Babenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 209-215, 2014)
  Розглянуто сучасні проблеми забезпечення рівності прав під час укладання трудового договору. Проаналізовано міжнародно-правові документи у сфері забезпечення рівності прав. Використовуючи закордонний досвід правової ре ...
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 162-171, 2014)
  На основі аналізу стану управління на підприємствах визначено підсистеми соціального спрямування управління персоналом та виявлено особливості формування концепції управління персоналом у сучасних умовах. Аргументовано, ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 156-162, 2014)
  Сформульовано поняття та визначено особливості президентського контролю за діяльністю правоохоронних органів. Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні запропоновано визначити як один із ...
 • Дудін, М. М.; Dudin, M. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 55-65, 2014)
  Розглянуто загальнотеоретичні питання національної безпеки, економічної безпеки держави та безпеки підприємництва в Україні. Зроблено висновок, що в Україні не завершено формування системи підприємницької безпеки, в якій ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 21-30, 2014)
  Досліджено теоретичні та практичні проблеми використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності. Визначено пріоритетні напрями використання знань психології в оперативн ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 36-47, 2014)
  Розглянуто соціально негативні явища, які мають місце в економіці України, та їх вплив на стан злочинності. Проаналізовано причини й умови, що сприяють тінізації економіки та вчиненню злочинів, обумовлених цим процесом. The ...
 • Суворова, Р. В.; Suvorova, R. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 97-104, 2014)
  Розглянуто питання, що стосуються оцінки, значення та використання інформації, отриманої внаслідок здійснення контролю за вчиненням злочину. Приділено увагу застосуванню вказаної інформації як доказів з кримінального ...
 • Левченко, К. Б.; Levchenko, K. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 141-146, 2014)
  Здійснено огляд та проаналізовано нормативно-правове забезпечення здійснення фінансування громадських організацій України з метою обґрунтування можливості реалізації державної політики фінансової підтримки діяльності ...
 • Лесь, І. О.; Les, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 230-235, 2014)
  Розглянуто проблему визначення понять державної та службової дисципліни. Шляхом аналізу та узагальнення запропоновано поняття дисциплінарних правовідносин в органах внутрішніх справ. The urgency of the research consists ...
 • Рущенко, І. П.; Rushchenko, I. P.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 252-260, 2014)
  Дослідження побудовано на даних опитування жителів Харкова та Харківської області, що проводилося у березні – квітні 2014 р. за підтримки Харківської обласної державної адміністрації. Дані опитування засвідчують, ...
 • Лантінов, Ю. Ф.; Lantinov, Yu. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 200-208, 2014)
  На основі аналізу відповідних положень вітчизняного та іноземного законодавства й науки розглянуто окремі складові частини рішення органів управління господарського товариства про вчинення значного правочину. Зокрема, це ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 65-74, 2014)
  Розглянуто фундаментальні зв’язки кримінального права України з міжнародно-правовою системою та відображеними у ній ідеями захисту прав і свобод людини. Доведено зумовленість цими ідеями змісту принципів кримінального ...
 • Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 31-35, 2014)
  Наведено сукупність міжнародних актів щодо захисту прав дитини, які ратифіковані Верховною Радою України і у зв’язку з цим прийняті нею до виконання. The development normative-legal acts in the sphere of criminal-legal ...
 • Миронюк, Д. М.; Myroniuk, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 89-97, 2014)
  Досліджено можливості використання у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання у сфері протидії злочинності. Запропоновано два відповідні напрями: інформаційне ...
 • Дубина, Н. А.; Dubina, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4432-4309 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 6-11, 2014)
  Розглянуто співвідношення таких взаємопов’язаних між собою термінів, як «правотворчість», «законотворчість», «законотворчий процес», «законодавча діяльність», «законодавчий процес». Проаналізовано різні підходи до ...
 • Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 47-54, 2014)
  Проаналізовано загальні та спеціальні заходи запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ. Сформульовано поняття таких заходів та розглянуто їх специфіку. Окреслено сфери інтеграції ...
 • Пєнцов, М. В.; Pentsov, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 171-179, 2014)
  За результатами вивчення історичного досвіду, аналізу сучасної наукової літератури наголошено на необхідності дослідження питань організації і діяльності органів судової влади України та країн СНД. Проаналізувавши теоретичні ...
 • Безсмертний, Є. О.; Bezsmertnyi, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 115-122, 2014)
  На підставі ґрунтовного аналізу чинного законодавства України розкрито поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади. Визначено типові риси суб’єктів державної влади, закономірності їх функціонування, ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2. – С. 241-251, 2014)
  Проведено теоретико-методологічний аналіз поняття «соціальний капітал» як однієї з найважливіших категорій суспільствознавства. Зосереджено увагу на різноманітних тлумаченнях поняття «соціальний капітал», а також виокремлено ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65). - С. 187-192, 2014)
  Проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють обіг зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь. Встановлено порядок обігу і перелік видів зброї, що має культурну цінність у Республіці Білорусь. ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds