Право і безпека, 2010, № 5 (37)

 

Recent Submissions

 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 263-266, 2010)
  Розглянуто проблемні питання правового регулювання становища жінки в Ісламі, зокрема суспільному становищу, регулюванню родинних, спадкових відносин. The problem questions of the legal adjusting of status of women in ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 20-24, 2010)
  Досліджено наукові підходи до правового визначення екологічної безпеки. Охарактеризовано основні підходи вчених до поняття екологічної безпеки та її ознак. Запропоновано авторське визначення екологічної безпеки. The ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 205-208, 2010)
  Розкрито зміст поняття тактичного завдання розслідування та його зв’язок з предметом доказування у кримінальних справах. З урахуванням особливостей предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини, ...
 • Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 45-49, 2010)
  Висвітлено основні тенденції розвитку органів загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – початку ХХ століть. З’ясовано особливості функціонування поліцейського апарату в українських губерніях.
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 29-33, 2010)
  Досліджено історико-правові аспекти державотворчого процесу як невід’ємної складової цивілізаційного розвитку людства. Проаналізовано основні етапи формування концепції конституційної держави в сучасному світі, її ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 267-270, 2010)
  З’ясовано та узагальнено існуючі підходи щодо використання терміна, який визначає державі органи, що можуть регулювати ціни на певне обмежене коло товарів та послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти, які визначають ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 132-137, 2010)
  Розкрито поняття системи суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Виділено ознаки системи суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 76-80, 2010)
  Досліджено питання стосовно адміністративних процесуальних правовідносини, що виникають при представництві: їх суб’єкти, передумови та підстави. Розглянуто особливості процесуально-правового положення представників та ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 188-192, 2010)
  Розглянуто кримінально-правове поняття сутенерства, його соціальні характеристики та мотивацію, висвітлено проблеми кваліфікації даного злочину. Сriminal and legal notion of pimping, its socialy characterizations and ...
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 185-188, 2010)
  Проаналізовано наукові погляди з питання щодо визначення системи кримінально- процесуальних гарантій та її складових елементів. Виділено два основних підходи з визначення вказаної системи та розглядаються наукові позиції ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 85-90, 2010)
  Досліджено класифікацію меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ, їх види та особливості. Розглянуто сутність і характерні особливості кожного виду меж, існуючі зв’язки з іншими правовими ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 232-236, 2010)
  Досліджено передумови виникнення трудових правовідносин. Визначено критерії трудової правосуб’єктності працівників та роботодавців. Обґрунтовано самостійність актів призначення та обрання на посаду як підстав виникнення ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 95-98, 2010)
  Досліджено сучасний стан правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері. На підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 42-44., 2010)
  Досліджено сутність та проаналізовано особливості гетьманського правління в Українській Державі П. Скоропадського.