KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Право і безпека, 2010, № 5 (37) by Title

Browsing Право і безпека, 2010, № 5 (37) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 95-98, 2010)
  Досліджено сучасний стан правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері. На підставі аналізу відповідних наукових точок зору та законодавства визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних відносин ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 42-44., 2010)
  Досліджено сутність та проаналізовано особливості гетьманського правління в Українській Державі П. Скоропадського.
 • Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 185-188, 2010)
  Проаналізовано наукові погляди з питання щодо визначення системи кримінально- процесуальних гарантій та її складових елементів. Виділено два основних підходи з визначення вказаної системи та розглядаються наукові позиції ...
 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 85-90, 2010)
  Досліджено класифікацію меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ, їх види та особливості. Розглянуто сутність і характерні особливості кожного виду меж, існуючі зв’язки з іншими правовими ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 29-33, 2010)
  Досліджено історико-правові аспекти державотворчого процесу як невід’ємної складової цивілізаційного розвитку людства. Проаналізовано основні етапи формування концепції конституційної держави в сучасному світі, її ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 263-266, 2010)
  Розглянуто проблемні питання правового регулювання становища жінки в Ісламі, зокрема суспільному становищу, регулюванню родинних, спадкових відносин. The problem questions of the legal adjusting of status of women in ...
 • Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 45-49, 2010)
  Висвітлено основні тенденції розвитку органів загальної поліції в Україні у кінці ХІХ – початку ХХ століть. З’ясовано особливості функціонування поліцейського апарату в українських губерніях. The main tendencies of general ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 267-270, 2010)
  З’ясовано та узагальнено існуючі підходи щодо використання терміна, який визначає державі органи, що можуть регулювати ціни на певне обмежене коло товарів та послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти, які визначають ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 232-236, 2010)
  Досліджено передумови виникнення трудових правовідносин. Визначено критерії трудової правосуб’єктності працівників та роботодавців. Обґрунтовано самостійність актів призначення та обрання на посаду як підстав виникнення ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 188-192, 2010)
  Розглянуто кримінально-правове поняття сутенерства, його соціальні характеристики та мотивацію, висвітлено проблеми кваліфікації даного злочину. Сriminal and legal notion of pimping, its socialy characterizations and ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 132-137, 2010)
  Розкрито поняття системи суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ. Виділено ознаки системи суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 76-80, 2010)
  Досліджено питання стосовно адміністративних процесуальних правовідносини, що виникають при представництві: їх суб’єкти, передумови та підстави. Розглянуто особливості процесуально-правового положення представників та ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 205-208, 2010)
  Розкрито зміст поняття тактичного завдання розслідування та його зв’язок з предметом доказування у кримінальних справах. З урахуванням особливостей предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини, ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 20-24, 2010)
  Досліджено наукові підходи до правового визначення екологічної безпеки. Охарактеризовано основні підходи вчених до поняття екологічної безпеки та її ознак. Запропоновано авторське визначення екологічної безпеки. The ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account