KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Право і безпека, 2011, № 2 (39) by Issue Date

Browsing Право і безпека, 2011, № 2 (39) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 169-172, 2011)
  Досліджено сутність та процес застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ та його стадії. Розглянуто проблему співвідношення дискреційних повноважень та ефективності як принципу управління. ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 268-272, 2011)
  Досліджено причини, умови та наслідки існування корупції; запропоновано метод застосування організаційно-економічних заходів її протидії. The reasons, conditions and consequences of existence of corruption are researhed; ...
 • Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018 (Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 46-51, 2011)
  Розглянуто особливості функціонування судових органів у Київській, Волинській та Подільській губерніях Російської імперії у XIX ст.
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808; Задерій, І. А.; Zaderii, I. A. (Право і Безпека. – 2011. – № 2(39). – С. 15-19., 2011)
  Розглянуто проблему визначення гідності як юридичної категорії. Досліджено різні підходи вчених до визначення сутнісних характеристик даного соціального та правового феномену. Виокремлено характерні ознаки, котрі дозволяють ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 240-245, 2011)
  Розглянуто кримінологічну характеристику сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією. Визначено основні тенденції даного злочину, чинники, що сприяють його вчиненню, а також проаналізовано особу сутенера та ...
 • Попова, С. М.; Popova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3958-4133 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 273-276, 2011)
  Досліджено інформаційне забезпечення діяльності органів державної податкової служби України в умовах реформування облікового процесу з урахуванням міжнародних стандартів та автоматизації обробки даних. Проаналізовані ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 114-117, 2011)
  Досліджено історичні етапи становлення ветеринарної міліції в Україні та здійснено аналіз їх цільових завдань. Розкрито сутність діяльності ветеринарної міліції щодо забезпечення ветеринарної та санітарно-епідеміологічної ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 161-165, 2011)
  З’ясовано категорії «взаємодія» та «координація» стосовно суб’єктів охорони державного кордону та визначено критерії розмежування вказаних понять. The categories «interaction» and «coordination» in relation to subjects ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 253-257, 2011)
  Визначено загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві та надано рекомендації із вдосконалення проекту Трудового кодексу України в цій сфері. General approaches to the understanding of judicial facts ...
 • Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6323-474X (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 66-69, 2011)
  Розглянуто питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ; надано пропозиції з його удосконалення. The question of the legal status of enlisted and officer corps of Ministry of ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 80-86, 2011)
  Охарактеризовано чинне законодавство України та наукову літературу на предмет визначення поняття правоохоронних органів. Визначено особливості правоохоронних органів у державі як об’єкта контролю, сформульовано їх поняття. The ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 28-32, 2011)
  Досліджено порядок престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу. Проведено порівняльній аналіз та вказано особливості порядку престолонаслідування у цих країнах. Виділено чотири способи формування глави держави та ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 102-105, 2011)
  Проаналізовано особливості, функції, мету та завдання процесуального права. Peculiarities, functions, purpose and tasks of trial law have been analyzed. Проанализированы особенности, функции, цель и задачи процессуального права.
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 7-11, 2011)
  Визначено поняття та здійснено характеристику правоохоронної функції держави шляхом аналізу точок зору науковців щодо розуміння правових категорій «функція держави», «правоохоронна функція держави», «правоохоронна діяльність», ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account