Право І Безпека, 1999

 

Recent Submissions

 • Парфентій, Л. А. (Суми : Мрія, 2019. – 184 с., 2019)
  У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків : НікаНова, 2012. – 192 с., 2012)
  У навчально-практичному виданні розглядаються теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля. Здійснена розширена кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля. Застосування ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Харків : НікаНова, 2013. – 256 с., 2013)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню правових проблем охорони земель від забруднення або псування засобами кримінально-правового впливу. У роботі розглянуто існуючі засоби кримінально-правової охорони земель від ...
 • Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Украінцев, О. А.; Ukraintsev, O. A.; Фоменко, І. І.; (Військова академія (м. Одеса), 2019-09-13)
  На підставі аналізу чинних нормативних актів у тезах доповіді викладені осособливості розслідування злочинів, вчинених членами незаконних збройних формувань так званих Донецької та Луганської народних республік на території ...
 • Матюшкова, Тетяна Петрівна (Національна академія прокуратури України, 2019-09-19)
  У тезах доповіді проаналізовано Концепцію розвитку англійської мови в університетах та визначено основні напрями запровадження та поширення в університетах України англійської мови: 1) англійська мова професійного спрямування ...
 • Матюшкова, Тетяна Петрівна (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019-11-28)
  На прикладах слідчої і судової практики у тезах доповіді визначені способи перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у виборчому процесі, що спрямовані на виборців (як конкретних, так і на широке, ...
 • Матюшкова, Тетяна Петрівна (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019-11-22)
  У тезах доповіді визначені такі напрямки розвитку поліцейської освіти в Україні, як: 1) використання передових світових практик з підготовки поліцейських; 2) системне запровадження у освітній процес мультимедійного обладнання, ...
 • Матюшкова, Тетяна Петрівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019-12)
  У тезах доповіді визначені неповнолітні особи, надзвичайно-вразливий стан яких обумовлює особливості тактики їх допиту. Розкрито особливості тактики допиту неповнолітніх у надзвичайно-вразливому стані за методикою «Зелена ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; ResearcherID: J-6833-2016; Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Коломієць, С. В.; Kolomiiets, S. V.; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків, 2019. - 132 с., 2019)
  У посібнику розкрито основні напрями підвищення кваліфікації працівників органів та підрозділів Національної поліції України на сучасному етапі. Особливу вагу приділено питанням забезпечення прав людини та основам ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Місцеві фінанси : підручник. – Київ : УБС НБУ, 2015. – С. 519-580, 2015)
  У розділі підручника розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його застосування в Україні. Розкрито зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування. Розглянуті ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329; Researcher ID:H-2298-2018 (Науковий вісник Національної академії статстики, обліку та аудиту. – 2011.– № 2 – С. 25-29, 2011)
  Розглянуто основні тенденції розвитку енергетики. Проведено аналіз наукових концепцій щодо забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Визначено основні цілі і завдання органів державної статистики в ...
 • Юхно, М.; Yukhno, M. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Юхно, А. А. (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2020. – № 1(Ianuarie). – P. 119-124, 2020)
  В статье проводится теоретическое исследование международных и национальных законодательных, научных и прикладных положений по вопросам защиты прав человека и гражданина в уголовном производстве. Проанализированы ...
 • Озерський, І. В.; Ozerskyi, I. V.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків, 2014. – 252 с., 2014)
  У науково-практичному посібнику комплексно досліджені окремі питання врегулювання кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних відносин як юридичних так і фізичних осіб. Ґрунтуючись на наукових узагальненнях ...
 • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с., 2016)
  У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Федосова, О. В.; Гладкова, Є. О.; Святокум, І. О.; Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету № 3; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3; Кафедра трудового та господарського права факультету № 2; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету № 4; Факультет № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Бандурка, О. М.; Швець, Д. В.; Сокуренко, В. В.; Безпалова, О. І.; Джафарова, О. В.; Шатрава, С. О.; Чишко, К. О.; Іванцов, В. О.; Резанов, С. А.; Пчелін, В. Б.; Панова, О. О.; Качинська, М. О.; Селюков, В. С.; Салманова, О. Ю.; Гусаров, С. М.; Комзюк, А. Т.; Казанчук, І. Д.; Мельник, К. Ю.; Степаненко, Т. В.; Музичук, О. М.; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (Харків : Майдан, 2019. - 253 с., 2019)
  Надано науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту Національної поліції, який має розв’язати низку таких проблем: забезпечити єдине розуміння службової дисципліни в органах Національної поліції; визначити правовий ...
 • Факультет № 4; Кафедра кібербезпеки; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID: J-6856-2016; Онищенко, Ю. М.; Onyshchenko, Y. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071; ResearcherID J-6857-2016 (Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с., 2017)
  Метою вивчення курсу є одержання відомостей про теоретичні, правові й організаційні принципи застосування спеціальних технічних засобів у діяльності Національної поліції України, основні напрямки їхнього використання й ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; Researcher ID: H-2298-2018; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку: матерали ХVI міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди дня працівників статистики (м. Київ, груд. 2018 р.). - Київ, 2018. - С. 138-140, 2018)
  Проаналізовано теденції та сфери розповсюдження Інтернету в Україні. Визначено регіони з найбільшою та найменшою кількістю Інтернет-користувачів. Надано рекомендації щодо вдосконалення ситуації в сфері інформаційно-комунікаційних ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; Researcher ID:H-2298-2018; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2011. - Вип. 4. - С. 559-563., 2011)
  У статті розглядаються основні форми державної статистичної звітності щодо енергетичних ресурсів. Визначається роль і місце статистики товарних ринків у дослідженні енергетичних ресурсів. In the article the basic forms ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; Researcher ID:H-2298-2018; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 13. - С. 238-244., 2013)
  У статті визначені основні цілі органів державної статистики України щодо дослідження і аналізу енергетичних ресурсів. У ході дослідження встановлено, що на енергетичну статистику покладено важливі завдання щодо інформаційного ...
 • Полтавець, Л. Л.; Poltavets, L. L.; Researcher ID:H-2298-2018; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8706-1329 (Економіка розвитку. - 2013. - № 3. - С. 99-103., 2013)
  Проаналізовано основні тенденції розвитку української енергетики та використання енергетичних ресурсів. Досліджено місце паливно-енергетичних ресурсів в енергетичному балансі України. Визначено обсяг постачання палива та ...

View more