Browsing Право І Безпека, 1999 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pavlov, R. V.; Павлов, Р. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2492-0277; Pavlov, E. E.; Павлов, Е. Е. (Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств //Збірник тез доповідей XI міжн. Інтернет наук. – метод. конф. Вип.11: – Х.: Національна академія Національної гвардії України, 2017. – С. 55-57., 2017)
  Вивчено особливості системи вертикальної стійкості гравців із рівнем спортивної майстерності. Показано, що висококваліфікований спортсмен на підготовчій фазі зберігає центр тяжіння у початковому положенні, після чого він ...
 • Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Okhrimenko, I.; Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016; Александров, Ю. В.; Aleksandrov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5871-8344; Okhrimenko, S.; Prontenko, K. (Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-217, 2020)
  У цій роботі увага приділяється вивченню психологічних переживань, пов’язаних з майбутнім патрульної поліції в Україні, значна частина яких не мала попереднього досвіду правоохоронної діяльності. Мета дослідження - вивчити ...
 • Matiushkova, T. P.; Матюшкова, Т. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581 (Тридцять дев'яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 26 липня 2019 р.). – Львів: ГО «Наукова спільноста», 2019. – 96 с. – C. 41-43, 2019)
  У тезах доповіді відображено особливості механізму вчинення виборчих злочинів. Вказано типи несанкціонованого втручання в базу даних Державного реєстру виборців. Підкреслено вплив нових технологій голосування на збільшення ...
 • Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530 (Врачебное дело. - 2016. - № 7-8., 2016)
  The research concerns procedural aspects of litigating cases on compulsory hospitalization to the TB dispensary. Foreign legislation concerning compulsory anti tuberculosis treatment is analysed. It is proved that the ...
 • Shatrava, S. О.; Шатрава, С. О.; ResearcherID: G-8140-2019; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Smolyarova, M.; Harust, Yu.; Kryvosheiev, K. (Asia Life Sciences Supplement. 2019. № 21 (2). Р. 135-152. (SCOPUS)., 2019)
  One of the most important components of national security is financial security. Without ensuring financial security, it is almost impossible to solve any of the challenges facing the state. The purpose of the study was ...
 • Holovenskiy, V. V.; Головенський, В. В.; Shmelova, T. F.; Шмельова, Т. Ф.; ; ; Shmelov, Yu. M.; Шмельов, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3942-2003; Tymochko, O. I.; ; Boiko, S. M.; ; Khebda, A. S.; ; Chyzhova, L. I.; Чижова, Л. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4105-1520; Kirukhina, M. V.; (Warsaw, 2019. - 100 p., 2019)
  У монографії аналізуються можливі варіанти енергопостачання та управління безпілотними літальними апаратами. Також розглядається питання прийняття рішення оператором безпілотного літального апарату при управлінні у ...
 • Чишко, К. О.; Сhyshko, K. (Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (13-15 nov. 2019, Sofia). Bulgaria, Sofia. Publishing House «ACCENT», 2019. P. 70-74., 2019)
  На основі детального аналізу законодавства України, що регулює соціальний захист працівників поліції, автор уточнив причини виплати одноразових надбавок поліцейським або їхнім родинам, а також розмежував поняття «службу в ...
 • Uzlov, D. J.; Strukov, V. M.; Vlasov, O. V.; http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 (5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2018), 2018-10)
  This article is devoted to a review and perspectives of using Data Mining methods in the work of criminal analysts in the national police by the process of developing and implementing proactive police activities for the ...
 • Голопич, І.М.; Голопич, И.Н.; Golopych, І.М. (Yearbook of Varna University of Management. XV International scientific conference: The science in help of business, modern problems of science, business, education and tourism. Vol. XII, 77-84 (in Bulgaria)., 2019)
  Pedagogical potential of web-quests has been covered in the Article. Advantages and disadvantages of web-quests in the educational process have been analyzed. The extension of communication border between workmates and ...
 • Uzlov, D. J.; Узлов, Д. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X; Strukov, V. M.; Струков, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159 (4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2017), 2017-10)
  У роботі розглянута проблема застосування веб-орієнтованих геоінформаційних інструментаріїв для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ. Виконано огляд зарубіжних аналогів. В ...
 • Можаєв, О О; Mozhaiev, O O; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696; Researcher ID AAG-6671-2019; Scopus Author ID: 57201729490; Можаєв, М О; Mozhaiev, M O; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1566-9260; Логвиненко, М. О.; Lohvynenko, M. O.; ; ; ; Чорний, С. В. (Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 296-298, 2018)
  Впровадження системи накопичення емпіричних знань в діяльність судових експертів довело її ефективність в вирішенні питань збереження знань, зменшення рутинних задач, та, як наслідок, звільнення додаткового робочого часу ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – 211 с. – С. 88-91, 2017)
  У статті розглядається проблема автономної навчальної діяльності студентів як форма індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє підвищити результативність навчання та розвивати такі необхідні сучасним фахівцям якості, ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (ҒЫЛЫМ = НАУКА : Межнауч. журн. – Костанай, 2016. – № 4 (51). – С. 58-64, 2016)
  Проанализирован административно-правовой статус Министерств внутренних дел Литвы и Украины. Рассмотрены задачи, функции и полномочия Министерств внутренних дел Литвы и Украины. Отмечено, что в Литве и Украине на законодательном ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Authority and Society (History, Theory, Practice) = Власть и Общество (История, Теория, Практика). – 2018. – № 4 (48), т. 1. – С. 99–108, 2018)
  В статье рассмотрены административно правовые основы кадрового обеспечения деятельности полиции в странах Балтии, а именно: Латвии, Литвы и Эстонии. Определено, что принципы построения системы кадров и их подготовка в ...
 • Чишко, К. О. (Juridică științifică în condițiile de integrare Europeană Ucraina și Moldova: repere moderne de dezvoltare juridică: Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (24-25 martie, 2017). Chişinău: S.n., 2017 (Tipogr. «Cetatea de Sus»). P 148-151., 2017)
  Розглянуто питання притягення до адміністративної відповідальності юридичних осіб за проступки, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
 • Косиця, О. О.; Kosytsia, O. O.; Петрова, І. П. (Національний університет державної податкової служби України, 2015)
  У статті розглянуто адміністративну діяльність Державної фіскальної служби України у сфері справляння податків як об’єкт інформаційного забезпечення, з’ясовані завдання і форми адміністративної діяльності, запропоновані ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Адміністративна процедура: особливості формування української концепції : матеріли Круглого столу, м. Харків, 15 вересня 2017 р. – Харків, 2017. – С., 2017)
  У статті проаналізовано точки зору науковців щодо розуміння адміністрати-вної процедури та сформульовано авторське визначення цієї правової категорії. Розглянуто етапи адміністративної процедури будівництва об’єктів ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; researcherid. AAG-1418-2019; https://orcid.org/0000-0003-4201-0218; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693214 (Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 466 с., 2020)
  У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристськоі теорії, коли публічна адміністрація ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Харків: ХНУВС-Майдан, 2019. - 422 с., 2019)
  В монографії досліджуються на системному рівні основні питання теорії адміністративного процесу, ведеться пошук відповідей на питання, безпосередньо пов’язані з українським суспільством, і в першу чергу, зі сферою державного ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (ХНУВС, 2014)
  Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється поняття правоохоронної функції держави. З’ясовуються сутність та структура адміністративно-правового ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account