Browsing Право І Безпека, 1999 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136 (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. – № 6. – С. 163-166., 2009)
  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз компетенції муніципальної поліції в країнах Євросоюзу. Зроблено висновок, що муніципальна поліція відіграє роль своєрідного дублера та резерву національних поліцейських сил, ...
 • Панова, О. О. (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб.матеріалів І міжнар. наук.-практ.конф., м.Харків, 20 трав.2016 р./ МВС України, Департамент патрул.поліції України; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф.спец.фіз.підготовки. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 48-51, 2016)
  Визначено компетенцію органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки. Встановлено особливості повноважень окремих підрозділів Національної поліції щодо виконання завдань у сфері забезпечення публічної ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Virtus: Scientific Journal – April, issue № 6. - 2016.- С. 60-64., 2016)
  У статті виділені та проаналізовані основні архетипні та соціально-побутові мотиви, встановлена концептуальна роль та особливості взаємодії мотиву злочину і мотиву провини, як домінуючих. Archetypic and social motives of ...
 • Іванова, І. Л.; Коршенко, А. Є. (Актуальные научные исследования в современном мире Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 10(42), ч. 5 – с 47-50, 2018)
  Анотація. У статті розглядається сутність комунікативного підходу як сучасного засобу навчання іноземної мови. Визначаються основні аспекти іншомовної комунікативної компетенції. Звертається увага на доцільність перегляду ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації іноземною мовою у навчальному і професійному оточенні: круглий стіл 25 травня 2017 р., м. Одеса – Одеса: ОДУВС, 2017. – 42 с. – С. 27-29., 2017)
  У статті розглядається питання формуванні комунікативної компетенції, що належить до числа базисних категорій сучасної теорії і практики викладання у вищій школі та реалізується за допомогою проектної методики. The article ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Харків : ХНУВС, 2017. - С. 73-75., 2017-01-20)
  Показано процес підготовки Основного закону УНР доби Директорії.
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави : зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2015. - С. 90-93., 2015)
  Показано, що Конституція П.Орлика 1710 року була першою в світі конституцією, яка мала демократичний характер та акумулювала в собі прогресивну європейську соціально-політичну думку того часу. Показано, что Конституция ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січ. 2017 р.). - Харків : ХНУВС, 2017. - С. 76-78, 2017)
  Висвітлено історію розробки та прийняття Конституції УНР 1918 року. Проаналізовано її зміст та показані основні історіографічні оцінки
 • Савчук, Т. І.; Некраова, О. В. (Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики. Харків, 2018, 2018-11-21)
  Розглянуто особливості консультативної допомоги фахівця в галузі медицини під час розслідування злочинів, вчинених медичними працівниками.
 • Завальний, М. В.; Завальный, М. В.; Zavalny, M. V. (Право и политика. - 2017. - № 4. - С. 77-82, 2017)
  In article the author considers problems of delegation of the state powers in the field of right protection in the private sector of economy, questions of control over non-state actors of security activity. The author ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Orcid https://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016 (Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. / Харківський національний автомобільно - дорожній університет. - Харків. : ХНАДУ, 2016. - С.168 – 169., 2016)
  Розглянуто застосування дефектоскопів, товщиномірів, структуромеров дозволяють оцінювати стан кузова та лакофарбового покриття автомобіля. Виконано аналіз переваг і недоліків товщиномірів різних типів дозволяють виявляти ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; Orcid https://orcid.org/0000-0003-3381-3350; ResearcherID J-6856-2016; Кратасюк, К. О.; Kratasiuk, K. O. (Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності», м. Харків, 17 травня 2017 р. – Харків, 2017. – С.213 – 214, 2017)
  Розглянуто застосування приладів контролю дозволяють оцінювати стан кузова та лакофарбового покриття автомобіля. Виконано аналіз різних типів приладів дозволяють виявляти дефекти лакофарбового покриття. The application ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; https://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу в правоохоронних органах : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 16 листопада 2018 року. - Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2018.- 427 с. - С.292-297., 2018)
  В тезах обгрунтовано актуальність проблеми підвищення рівня конфліктологічної компетентності керівників підрозділів Національної поліції, визначені психолого-педагогічні механізми та напрями реалізації конфліктологічної ...
 • Балабанова, Л. М.; Дусенко, Д. І.; Жданова, І. В.; Balabanova, L. M.; Dusenko, D. I.; Zhdanova, I. V. (Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World (October 24 - 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018. - pp. 311-314., 2018-10)
  У статті розглядаються існуючі на сьогодні наукові підходи до здорового способу життя (ЗСЖ). Показано, що концепція ЗСЖ повинна базуватися на принципі системності і включати в себе два аспекти – політику соціальної ...
 • Клімушин, П. С.; Спасібов, Д. В. (Теорія та практика державного управління. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. № 2 (57). С. 21–28., 2017)
  Удосконалено ключові принципи модернізації відносин між органами публічної влади та громадянами для забезпечення сервісного публічного управління. Запропоновано онтологічний, інформаційно-правовий та ціннісно-нормативний ...
 • Ткаченко, С.О.; Tkachenko, S.O.; https://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – C. 279-281., 2018)
  Розглянуто концепцію системи антикризового управління фінансами підприємства. The concept of the system of crisis management of enterprise finances is considered. Рассмотрена концепция системы антикризисного управления ...
 • Ханькевич, А. М.; Khankevich, A. N.; https://orcid.org/0000-0002-6897-347X (Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 2. – С. 211-220, 2016)
  Стаття присвячена питанням визначення концепції ситуаційного керування діяльністю оперативних підрозділів Національної поліції України під час виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції, що забезпечуватиме ...
 • Бражиненко, В. В.; Кущенко, В. О. (Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України (м. Харків, 20 трав. 2016 р). – Харків : ХНУВС, 2016. – С.105 -107, 2016)
  Роботу присвячено діяльності нового, єдиного і універсального спеціального підрозділу Національної поліції України, на який покладаються принципи служіння та захисту громадян України.
 • Мелащенко, О. П.; Melashchenko, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4550-6879; Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Застосування інформаційних технологій у діяльності НПУ : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутрішніх справ, Каф. інформ. технологій. – Харків, 2018. – С. 60-62, 2018)
 • Савчук, Т. І. (Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід та його актуальність для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016, м. Київ) – С. 307-308, 2016)
  Досліджено корупцію як одну із причин тероризму в Україні.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account