Browsing Право І Безпека, 1999 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Савчук, Т. І.; Савчук, Т. І.; Nikitchenko, N. V.; Khankevych, A. M.; Slynko, D. V.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Wiadomości Lekarskie, 2019-05)
  Introduction: Health systems and health policies across the European Union are becoming more and more interconnected and also more complex. This increased interconnection raises many health policy issues, including health ...
 • Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Reznik, O. M.; Volik, V. V. (Asia life sciences. The Asian international journal of life science.Supplement 21(2). 28 December 2019;447-453, 2019-12-28)
  The paper deals with the study of education reform for children with special needs worldwide. It states that one of the main trends in the global educational process is the implementation of inclusive education. The paper ...
 • Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G. (Комп’ютерна інженерія і кібербезпека : досягнення та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених (м. Кропивницький, 27–29 листоп. 2018 р.). - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 225, 2018-11-29)
  Розкривається поняття Big Дата, основна ідея цих інструментів. Формулюються принципи роботи з такими даними. The concept of Big Date, the main idea of these tools. The principles of work with such data are formulated. ...
 • Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Samilyk, L.; Maliarova, V.; Dzhafarova, O.; Kovalchuk, V. (Wiadomości Lekarskie. 2019, tom LXXII, nr 5 cz II. P. 1103-1107., 2019)
  The objective of this article is to comprehensively study the problems of functioning of complementary (alternative) medicine, to identify the main tendencies of its development in some foreign countries and specific ...
 • Samilyk, L. O.; ; Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; ; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214; Gudz, T. I.; Гудзь, Т. І.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Kovalchuk, V. B. (Wiadomości Lekarskie. 2019. tom LXXII. nr 5 cz II. Р. 1103-1107 (SCOPUS)., 2019)
  Introduction: Finding an optimal model for the development and functioning of the health care system is an important aspect for most economically developed countries. ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Artemenko, O.; Potapenko, L.; Braichenko, S.; Hmyria, V. (Financіal and credit activity-problems of theory and practice. Т.2. Вип. 29. С. 90-100., 2019)
  Сучасне сільське господарство розвивається в першу чергу в напрямку підвищення ефективності виробництва аграрної продукції. Для цього необхідне стійке поєднання фінансово-економічних, правових та організацій¬них чинників ...
 • Robul, Yu.; Deineha, O.; Prokopenko, M.; Novikova, N.; Lukianykhina, O.; Baistriuchenko, N. (INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 02, FEBRUARY 2020, 2020)
  An independent and informed buyer, for the most part, no longer responds to attempts to sell him something ―on the forehead‖. The paradigm of ―cold‖ sales and the constant search for new customers does not compete with ...
 • Сhyshko, K. (Economics, finance and law: modern state and prospects of the development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference (4-5 nov. 2019, Athens). Greece, Athens. ISGT Publishing House, 2019. P. 35-39., 2019)
  Корупція - це явище, на яке всі сили державних та недержавних установ спрямовані на подолання, оскільки внаслідок її руйнівних та прихованих властивостей це досить небезпечне явище, що перетворює роботу органів державної ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; Цесарський, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.; Селецький, О. В.; Seletskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – № 2 (14), P. 1 – P. 232-241, 2018)
  Порушення законодавства щодо невиплати доплат і надбавок працівникам або їх виплати несвоєчасно чи не в повному обсязі є однією з головних причин більшості трудових спорів та конфліктних ситуацій. Недостатня мотивація ...
 • Чишко, К. О. (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019. Vol. 22. Special Issue 2. P. 1-6., 2019)
  The article is dedicated to the research of electronic banking essence as a perspective direction of financial services market. The analysis of recent publications and studies are dedicated to the peculiarities of e-banking ...
 • Klimushyn, P. S.; Spasibov, D. V. (The World of Politics, Society, Geography :Collection of scientific works. Słupsk : Pomeranian university in Słupsk institute of geography and regional studies, 2016. Issue 2. P. 105–111., 2016)
  Worldwide trends are transformation of the post-industrial society under the conditions of accelerating globalization, a growth of the service sphere and non-material production due to scienti c and technological progress, ...
 • Bezpalova, O. I.; Kobzieva, T.; Ridel, T.; Markin, S.; Serohin, V.; ; ; Безпалова, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016 (Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2019, Volume 22. Special Issue 2;, 2019)
  The article reveals the role and essence of whistleblowing as a mechanism for countering offenses. The author disclosed that the institute of whistleblowers is an object of scientific and legal studies. Prerequisites for ...
 • Червоний, П. Д.; Червоный, П. Д.; Chervony, P.; Gazniuk, L.; Soina, I.; Goncharov, G. (SHS Web of Conferences 72, 02002 (2019) APPSCONF-2019. URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/20197202002, 2019-11-28)
  Встановлено, що розуміння повсякденному житті як соціально певної сфери релігійного життя дозволяє досліджувати релігійні практики православного віруючого, з одного боку, як компонент соціальних відносин і спосіб їх включення ...
 • Mannapova, K. R.; Маннапова, К. Р. (Conference Proceedings of the International Scientific Conference Economic and SocialFocused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2018.- pp. 424, 2018)
  The article deals with the problem of the influence of an incomplete family on the formation of hardiness of boys and girls of adolescence. It is noted that the concept of "hardiness" reflects the psychological vitality and ...
 • Луценко, Г.П.; Дружинін, В.О.; Lutsenko, G.P.; Druzhynin, V. O. (Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», (м. Кременчук 25–26 жовтня 2018 р.). – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. В., 2018. – С. 191–193., 2018)
  The flexibility of the labor market is one of the main problems of labor market theory and policy. Apparently, this is a simple and understandable concept, but in the literature economic benefits are widely recognized. As ...
 • Kaganovska, T. E.; Кагановська, Т. Є.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4427-2038; Bugaychuk, K. L.; Бугайчук, К. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Vasyliev, V. M.; Васильєв, В. М.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9154-6305; Serohin, V. O.; Серьогін, В. О.; ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-1973-9310 (Amazonia Investiga. - 2020 . - № 9 (25). - P. 500-506, 2020)
  Відмічається про доцільність врахування зарубіжного досвіду в сфері кадрового забезпечення Національної поліції України, зокрема як позитивного, так і негативного. Така необхідність обумовлена тим, що в багатьох ...
 • Savchuk, Tetiana I.; Maliarova, Valerii O. (Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019-01-25)
  FORENSIC PREVENTION OF CORRUPTION OFFENCES: SOME ASPECTS
 • Подорожній, Є. Ю.; Podorozhnii, Ye. Iu.; Podorozhniy, Ev. U.; Boldizhar; Sofilkanich; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1677-1937 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol 4. №1. – Р. 283–292, 2018)
  Today European integration is a strategic course of Ukraine, its speed increases. It obliges to pay attention to the consequences of European integration. European integration, that is, formation and further strengthening ...
 • Lohvynenko, Ihor; Nevzorov, Ihor; Dedurin, Gennadii (Journal on European history of law. Volume 11, Issue 1, 2020, Pages 160-168, 2020)
  The study of the features formation of the constitutional legal status of national minorities in interwar Poland was identified as the scientific goal of the article. To achieve this goal the author team used a number of ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 187-188, 2017)
  Показано історію розробки та прийняття ІІІ-го Універсалу Української Центральної Ради. Розкрито його значення в історії національного державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр.

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account