Право і безпека, 2013, № 4 (51)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 4 (51). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.; Сергієнко, Д. В.; Serhiienko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8929-4743 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 29-33, 2013)
  На підставі аналізу позитивного досвіду становлення податкової системи інших держав та з урахуванням національних особливостей і наукових напрацювань надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 6-14, 2013)
  Здійснено аналіз наукового доробку вчених-правознавців Дерптської історико-правової школи щодо розробки методології історико-правової науки, вивчення питань виникнення держави та її становлення у східних слов’ян, викладання ...
 • Коваленко, К. В.; Kovalenko, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2105-9664 (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 158-162, 2013)
  Зроблено спробу прослідкувати становлення концепції створення суб’єктів господарювання на підставі модельного статуту, визначено правові засади та особливості модельного статуту, проаналізовано практику застосування ...
 • Синчук, В. Л.; Synchuk, V. L. (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 53-58, 2013)
  Проаналізовано й уточнено сутність поняття контролю за діяльністю органів прокуратури, визначено його особливості. Зазначено, що розробка, впровадження та практичне використання дієвої системи демократичного контролю у ...
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Косминя, А. П.; Kosmynia, A. P. (Право і безпека. - 2013. - № 4 (51). - С. 38-42, 2013)
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері захисту державної таємниці в Китайській Народній Республіці. Розкрито поділ інформації за ступенем секретності та надано визначення інформації, яка відноситься до кожного ...