Право і безпека, 2013, № 3 (50)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 3 (50). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 72-77, 2013)
  Метою публікації є висвітлення чинників генезису кримінального права у міжнародно- правовому вимірі. Предметом дослідження є загальні та євроінтеграційні зовнішньополітичні фактори розвитку кримінального права України. Під ...
 • Огій, О. С.; Ohii, O. S. (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 127-129, 2013)
  Досліджено правові передумови функціонування державно-приватного партнерства і запропоновано зміни до чинного законодавства, які націлені на якісне удосконалення і поглиблення впливу держави на приватноправові відносини. ...
 • Василенко, В. М.; Vasulenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9313-861Х (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 27-31, 2013)
  Розглянуто категорію «митні правовідносини». Сформульовано поняття митних правовідносин в Україні. Визначено характерні ознаки та специфіку структури митних правовідносин в Україні. Наголошено, що митні правовідносини мають ...
 • Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 86-91, 2013)
  Виявлення наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, у правоохоронній практиці здійснюється поетапно. Періодизація етапів розслідування ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 11-16, 2013)
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності М. І. Ланге, досліджено його внесок у розробку історії права Київської Русі, судочинства та доказів і доказування за Руською Правдою.
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 31-35, 2013)
  Досліджено місце та особливості бюджетно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Проаналізовано ознаки бюджетної відповідальності і зроблено висновок про її спільні риси з фінансово-правовою ...