Право і безпека, 2014, № 3 (54)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2014. - № 3 (54). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 156-160, 2014)
  Здійснено аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Особливу увагу звернуто на диференціацію та класифікацію методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 231-234, 2014)
  Розглянуто феномен суїциду як форму девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ. Особливу увагу приділено аналізу професійних стрес-факторів, що безпосередньо впливають на аутоагресивну поведінку працівників ...
 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). - С. 36-43, 2014)
  Проаналізовано історію становлення, розвиток і правовий стан підрозділів Національної гвардії України у період 1991–2000 років та на сучасному етапі. На підставі порівняльноправового аналізу автором виділено основні ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Право і безпека. – 2014. - № 3 (54). – С. 48-53, 2014)
  Порушено питання про відсутність нормативно визначеного поняття адміністративної відповідальності. Детально розглянуто основні підходи представників адміністративноправової науки до визначення поняття адміністративної ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Право і безпека. - 2014. - № 3 (54). - С. 142-145, 2014)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів подано авторське бачення напрямів забезпечення громадської безпеки в Україні. Встановлено, що напрями забезпечення громадської безпеки ...