Право і безпека, 2014, № 3 (54)

 

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2014. - № 3 (54). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Recent Submissions

 • Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 88-91, 2014)
  Досліджено поняття дискреційних прав, їх сутність і види. Розглянуто механізм використання дискреційних повноважень та можливі шляхи удосконалення процесу захисту прав і свобод громадян від протиправних рішень посадових ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 181-185, 2014)
  Розглянуто проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ, виходячи із сучасних умов розвитку держави. Обґрунтовано необхідність нагального застосування нових методів відбору кандидатів на службу, а саме дослідження ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 150-156, 2014)
  Розкрито актуальність проблеми виявлення економічних злочинів під час досудового слідства. Визначено, що доказування складається з двох видів діяльності: практичної діяльності слідчого зі встановлення обставин вчинення ...
 • Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 226-230, 2014)
  Розглянуто теоретико-психологічні аспекти проблеми втеч підлітків із дому. Проаналізовано класифікації підліткових утеч (емансипаційні, імпульсивні, демонстративні, дромоманічні) і самих підлітків-утікачів (тимчасові та ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 66-71, 2014)
  Розглянуто сучасні підходи до трактування таких понять, як «принципи права» та «державний контроль». Встановлено, що значна кількість наукових поглядів не знайшла свого висвітлення у питанні принципів державного контролю ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 13-18, 2014)
  Досліджено процедури прийняття та затвердження Державного бюджету України. Зокрема, визначено стадії процедури та розглянуто їх особливості. Встановлено, що процедура розгляду бюджету у парламенті відрізняється від звичайної ...
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 213-216, 2014)
  Розроблено алгоритм оптимізації процесу формування соціально-перцептивної компетентності керівників, в основі якого лежить програмно-цільовий підхід. Цей алгоритм містить три послідовні, взаємодоповнюючі та взаємообумовлені ...
 • Пабат, О. В.; Pabat, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9237-6344 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 71-75, 2014)
  Визначено головні завдання при внесенні змін у податкову систему України, акцентовано увагу на проблемах функціонування існуючої системи, зроблено відповідні висновки. Проаналізовано останні кроки у сфері лібералізації ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 156-160, 2014)
  Здійснено аналіз наукових підходів до класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Особливу увагу звернуто на диференціацію та класифікацію методико-криміналістичних рекомендацій із розслідування ...
 • Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521 (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). – С. 231-234, 2014)
  Розглянуто феномен суїциду як форму девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ. Особливу увагу приділено аналізу професійних стрес-факторів, що безпосередньо впливають на аутоагресивну поведінку працівників ...
 • Горбач, Д. О.; Horbach, D. O. (Право і безпека. – 2014. – № 3 (54). - С. 36-43, 2014)
  Проаналізовано історію становлення, розвиток і правовий стан підрозділів Національної гвардії України у період 1991–2000 років та на сучасному етапі. На підставі порівняльноправового аналізу автором виділено основні ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Право і безпека. – 2014. - № 3 (54). – С. 48-53, 2014)
  Порушено питання про відсутність нормативно визначеного поняття адміністративної відповідальності. Детально розглянуто основні підходи представників адміністративноправової науки до визначення поняття адміністративної ...
 • Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076 (Право і безпека. - 2014. - № 3 (54). - С. 142-145, 2014)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів подано авторське бачення напрямів забезпечення громадської безпеки в Україні. Встановлено, що напрями забезпечення громадської безпеки ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds