KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 2 (85)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 2 (85)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В.Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 2 (85). - 123 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Recent Submissions

  • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 21-30, 2019)
    Визначено деякі особливості конституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави в умовах докорінних правових змін, що відбуваються в Україні. Констатовано, що феномен юридичної відповідальності держави – ...
  • Давидюк, В. М.; Davydiuk, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-9909 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 95-104, 2019)
    Проаналізовано організаційно-правове забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва в Україні. Систематизовано інформацію про сучасні проблеми забезпечення безпеки інституту конфіденційного співробітництва. Порівнено ...
  • Федоров, Г. О.; Fedorov, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2236-8290 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 2 (85). – С. 78-86, 2019)
    З урахуванням особливостей адміністративно-правових засад розглянуто специфіку іноземного інвестування з позицій комплексного аналізу на сучасному етапі історичного розвитку державного ладу. Враховуючи доктринальні дослідження ...