KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Право і безпека, 2014, № 2 (53) by Issue Date

Browsing Право і безпека, 2014, № 2 (53) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X; Гордієнко, Є. Г.; Hordiienko, Ye. H. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 110-114, 2014)
  Проаналізовано інформаційний суверенітет як складову частину суверенітету держави. Визначено, що в умовах збройних протистоянь забезпечення національної інформаційної безпеки, безперечно, стає одним із найважливіших напрямів ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 37-41, 2014)
  У контексті принципів та положень адміністративного права досліджено становлення нормативно-правової бази захисту прав дитини в Україні та вплив на її розвиток норм і стандартів міжнародного права. Здійснено спробу детально ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 53-56, 2014)
  Сформульовано поняття та визначено особливості контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Зроблено висновок, що особливість контролю органів виконавчої влади за діяльністю правоохоронних ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 124-130, 2014)
  Досліджено наукові проблеми формування стратегій інтеграції політичної системи та протидії злочинності. Обґрунтовано гносеологічну автономність зазначених стратегій. Визначено наукові засади функціональної синхронізації ...
 • Шахова, К. В.; Shakhova, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6431-3757 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 153-156, 2014)
  Висвітлено основні причини та умови вчинення зґвалтувань. Залежно від ступеня впливу на злочинну мотивацію ґвалтівників систему детермінант поділено на три рівні, наведено їх коротку характеристику з урахуванням результатів ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Право і безпека. – 2014. - № 2 (53). – С. 75-80, 2014)
  Виокремлено адміністративні процедури виконання судового рішення в адміністративному судочинстві, спрямовані на захист прав, свобод, законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Надано власне розуміння терміна «виконання ...
 • Рязанцева, І. М.; Riazantseva, I. M.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 140-144, 2014)
  Проаналізовано концептуальну нормативно-правову базу у сфері розбудови національної системи кібербезпеки. Розкрито суб’єкти систем кібербезпеки. Запропоновано основні напрями розбудови системи кібербезпеки із прив’язкою ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Право і безпека. - 2014. - № 2 (53). - С. 25-30, 2014)
  Здійснено аналіз юридичної думки щодо розуміння адміністративно-правових відносин з метою окреслення визначення дозвільних відносин. Під останніми визначено суспільні відносини, які урегульовані нормами адміністративного ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O. (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 202-207, 2014)
  Розглянуто психологічні аспекти такого соціального явища, як проституція. Проаналізовано причини проституції та численні психологічні концепції її походження: − теорію девіантності; − соціально-психологічну теорію; − ...
 • Землянська, О. В.; Zemlianska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6547-2621 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 208-211, 2014)
  Визначено випадки, за яких призначається експертне обстеження стосовно водіїв автомобілів у разі виникнення сумніву у слідчого або в суді в психологічних можливостях людини, які забезпечують виконання нею функцій керування ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 106-110, 2014)
  Здійснено функціональний аналіз запобігання різним видам злочинів, досліджено структуру запобіжного процесу в усіх його формах, встановлено залежність елементів системи запобігання, розглянуто об’єкти та суб’єкти ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 57-61, 2014)
  Визначено правові засади діяльності служби судових розпорядників. Зазначено, що належне визначення правових засад діяльності служби судових розпорядників виступає важливою умовою підтримки додержання виконання встановлених ...
 • Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7860-6972 (Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 211-215, 2014)
  Протягом останнього століття зафіксовано поступове підвищення показників коефіцієнта інтелекту (IQ) як в окремих країнах, так і в світі в цілому. Ця тенденція отримала назву «Ефект Флінна». На сьогодні не існує єдиної ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531; Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Право і безпека. - 2014. - № 2 (53). - С. 156-161, 2014)
  Досліджено проблеми визначення критеріїв оцінювання ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії молодіжній злочинності та запропоновано шляхи визначення таких критеріїв. The state ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account