KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Адвокатура в Україні: історико-правове дослідження (кінець ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Гусарєв, С. Д. - науковий консультант
dc.contributor.author Дурнов, Є. С.
dc.contributor.author Durnov, Ye. S.
dc.contributor.author Дурнов, Е. С.
dc.date.accessioned 2019-10-04T12:07:47Z
dc.date.available 2019-10-04T12:07:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.other 12.00.01
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5854
dc.description Дурнов, Є. С. Адвокатура в Україні: історико-правове дослідження (кінець ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Є. С. Дурнов; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 36 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі на підставі вивчення наукової літератури, законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних джерел, опрацювання архівних матеріалів здійснено системний історико-правовий аналіз функціонування органів адвокатури України у кінці ХІХ-ХХ ст. Досліджено та системно викладено інформацію про особливості статусу адвокатури в умовах різних політичних режимів. Звертається увагу, що при виробленні сучасного статусу адвокатів законодавцеві доцільно виробити деякі додаткові засоби захисту адвокатів від протиправного втручання у їх діяльність і посягань на особистість адвоката у зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків. Зокрема, слід віднести адвокатів до переліку суб’єктів, які знаходяться під особливою охороною держави. Доцільно встановити щонайменше адміністративну відповідальність (на додаток за уже встановлену за відмову у наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності) за протиправне втручання у професійну діяльність адвоката і кримінальну відповідальність за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, поширити на адвокатів гарантії, які застосовуються до суддів, прокурорів та інших представників правоохоронних органів. uk_UA
dc.description.abstract The author of the paper on the basis of the study of scientific literature, legislative and other normative and legal acts, normative sources, processing of archival materials, has carried out a systematic historical and legal analysis of the functioning of the Bar Association of Ukraine in the late XIX-XX centuries. The information about the features of the Bar Association’s status in the conditions of different political regimes has been researched and systematically provided. The scientific periodization of the formation and development of the Bar of Ukraine has been substantiated; the role and place of the Bar Association in the imperial period, in the process of the formation of Soviet power on the territory of Ukraine have been revealed; the main ideological aspects of the Bar’s activity at the initial stage of the formation of Soviet statehood in Ukraine have been also highlighted. From the standpoint of historical and legal comparative analysis, the author has presented the peculiarities of the process of creating the Bar Association system in the late XIX – early XX centuries, in the days of the new economic policy (1921-1929) and its corresponding organizational and legal support; has traced the main tendencies of the evolution of the Bar Association system in the period of establishing the Soviet administration-by-fiat system, when Ukraine participated in the Second World War and during the post-war period. The author has separately presented the analysis results of the Bar Association system of the Ukrainian SSR during the liberalization of the Soviet state regime and the implementation of the reformation period policy in the USSR (second half of 1950 s – early 1990 s). en
dc.description.abstract В работе на основе изучения научной литературы, законодательных и других нормативно-правовых актов, нормативных источников, обработке архивных материалов проведен системный историко-правовой анализ функционирования органов адвокатур Украины в конце ХІХ-ХХ вв. Исследована и системно изложена информация об особенностях статуса адвокатуры в условиях разных политических режимов. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций uk_UA
dc.subject 12.00.01 uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Історія. History. История uk_UA
dc.subject історико-правовий аналіз uk_UA
dc.subject историко-правовой анализ uk_UA
dc.subject historical and legal analysis uk_UA
dc.subject адвокатура uk_UA
dc.subject advocacy uk_UA
dc.subject правозахистна діяльність uk_UA
dc.subject правозащитная деятельность uk_UA
dc.subject human rights activism uk_UA
dc.title Адвокатура в Україні: історико-правове дослідження (кінець ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук uk_UA
dc.title.alternative The Bar Association in Ukraine: Historical and Legal Research (late XIX-XX centuries) uk_UA
dc.title.alternative Адвокатура в Украине: историко-правовое исследование (конец ХІХ-ХХ вв.) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account