KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.)

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2019-11-22T09:01:34Z
dc.date.available 2019-11-22T09:01:34Z
dc.date.issued 2019-11-22
dc.identifier.citation Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 544 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6057
dc.description Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 544 с. uk_UA
dc.description.abstract Збірник містить близько 280 тез доповідей учасників конференції, в яких узагальнено досвід підготовки кадрів правоохоронців у Харківському національному університеті внутрішніх справ за 25 років його існування, розглядаються різні аспекти історико-правової науки, конституційного, трудового, адміністративного, цивільного, кримінального права, соціології, психології та педагогіки. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків: ХНУВС, 2019. – 544 с. uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія «до 25-річчя ХНУВС»;
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject до 25-річчя ХНУВС uk_UA
dc.subject Харківський національний університет внутрішніх справ uk_UA
dc.subject Харьковский национальный университет внутренних дел uk_UA
dc.subject Kharkiv National University of Internal Affairs uk_UA
dc.subject Історія. History. История uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология uk_UA
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение uk_UA
dc.subject Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс uk_UA
dc.subject Господарське право. Business Law. Хозяйственное право uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право uk_UA
dc.subject Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право uk_UA
dc.subject Кримінологія. Criminology. Криминология uk_UA
dc.subject Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения uk_UA
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право uk_UA
dc.title Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) uk_UA
dc.title.alternative Збірник тез доповідей на міжнародній науково-практичній конференції до 25-річчя створення університету uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account