KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Тоталітарні секти: поняття і ознаки

Show simple item record

dc.contributor.author Луценко, І. Г.
dc.contributor.author Lutsenko, I. H.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549
dc.date.accessioned 2019-12-13T11:55:17Z
dc.date.available 2019-12-13T11:55:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6236
dc.description Луценко, І. Г. Тоталітарні секти: поняття і ознаки / І. Г. Луценко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243. uk_UA
dc.description.abstract Розглянуто проблему відсутності закріплення на законодавчому рівні поняття тоталітарної секти, що останнім часом привертає до себе увагу дослідників у зв’язку з розповсюдженням на території України релігійних або псевдорелігійних організацій різноманітної направленості. На основі історичного досвіду та сучасної практики розглянуто різноманітні визначення секти як релігійного новоутворення взагалі, так і тоталітарної секти окремо, існування якої пов’язано з порушенням основних прав і свобод людини. Автором запропоновано власне поняття тоталітарної секти, а також зазначено низку ознак, притаманних більшості тоталітарних сект. Вирішення окресленої проблеми надасть можливість на законодавчому рівні більш ефективно протидіяти загрозам суспільству та державі, спричиненими діяльністю тоталітарних сект в Україні, а також надасть законні підстави для притягнення до кримінальної відповідальності осіб за пропаганду, створення та діяльність такої організації. The problem of the absence in legislation the concept of a totalitarian sect, which activity is related to the violation of fundamental rights and freedoms, is researched. Recently, this issue has attracted the attention of different researchers because there is a spread of religious or pseudo-religious organizations of different orientation on the territory of Ukraine. Рассмотрена проблема отсутствия закрепленного на законодательном уровне определения тоталитарной секты, что в последнее время привлекает к себе внимание исследователей в связи с распространением на территории Украины религиозных или псевдорелигиозных организаций различной направленности. На основании исторического опыта и современной практики рассмотрены различные определения секты и тоталитарной секты в частности, существование которой связано с нарушением основных прав и свобод человека. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 4 (63). – С. 236-243 uk_UA
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject релігія uk_UA
dc.subject религия uk_UA
dc.subject religion uk_UA
dc.subject секта uk_UA
dc.subject sect uk_UA
dc.subject тоталітарна секта uk_UA
dc.subject тоталитарная секта uk_UA
dc.subject totalitarian sect uk_UA
dc.subject поняття uk_UA
dc.subject понятие uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.subject психологічний вплив uk_UA
dc.subject психологическое воздействие uk_UA
dc.subject psychological influence uk_UA
dc.title Тоталітарні секти: поняття і ознаки uk_UA
dc.title.alternative Totalitarian sects: the concept and features uk_UA
dc.title.alternative Тоталитарные секты: определение и признаки uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account