KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №2 (73) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №2 (73) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Опанасенко, Н. О.; Opanasenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 69-75., 2016)
  Проаналізовано обстановку вчинення злочину як важливий елемент криміналістичної характеристики. Розкрито практичне значення дослідження обстановки шахрайства. Виявлено та охарактеризовано особливості обстановки шахрайства, ...
 • Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 176-183, 2016)
  Розглянуто проблеми правового регулювання застосування контракту про проходження служби в Національній поліції України. Визначено відмінність трудового договору від контракту. Вказано, що контракт є видом строкового трудового ...
 • Кревсун, О. М.; Krevsun, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8265-833X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 62-69, 2016)
  Розглянуто деякі питання недосконалості правового регулювання субінституту зміни умов тримання засуджених у разі переведення їх з однієї виправної колонії до іншої. Важливість цього субінституту полягає в тому, що засуджені ...
 • Чавикіна, Т. І.; Chavykina, T. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 183-188, 2016)
  Розглянуто проблеми визначення місця відносин проходження державної служби в системі національного права. Обґрунтовано тезу, що зазначені відносини входять до предмета трудового права. Надано наукові пропозиції ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 96-102, 2016)
  Розглянуто основні аспекти становлення системи організації регулювання дорожнього руху в добу непу в Україні, показано роль міліції у цьому процесі.
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 161-169, 2016)
  На підставі аналізу судової практики у справах про визнання та оспорювання батьківства досліджено значення висновку експерта як засобу доказування. Розкрито особливості оцінки висновку експерта судом під час розгляду таких ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 23-28, 2016)
  Досліджено трансформацію судової системи на українських землях, що входило до складу Російської імперії в кінці ХVІІІ ст. Показано суперечливість реформаційних зусиль, зроблених у цій сфері за доби правління імператора Павла І.
 • Дякова, О. О.; Diakova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 189-199, 2016)
  Розглянуто питання формування правової культури поліцейських. Особливу увагу приділено умовам формування правової культури у складний для України період формування демократичної європейської країни. Проведено порівняльний ...
 • Круглова, А. Є.; Kruglova, A. Y. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 110-116, 2016)
  Досліджено наукові підходи до визначення мети оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань, розглянуто співвідношення термінів «ефективність», «результативність», «якість» і досягнення мети оцінювання. ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 45-54, 2016)
  Досліджено особливості діяльності Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми; подано аналіз міжнародно-правової бази Ради Європи у зазначеній сфері; визначено основні пріоритетні завдання для України щодо протидії ...
 • Надутий, А. В.; Nadutyi, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 29-37, 2016)
  Проаналізовано підходи різних учених до питання щодо загрози територіальній цілісності держави. Наведемо як реальні, так і ймовірні загрози територіальній цілісності, на які слід звернути увагу.
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 143-153, 2016)
  Доведено, що диспозитивність проявляється як єдність волі та волевиявлення матеріально заінтересованої особи, здійсненого безпосередньо чи опосередковано через представника, вільно обирати варіанти поведінки, засоби судового ...
 • Райнін, І. Л.; Rainin, I. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 116-126, 2016)
  Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з питань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування.
 • Селюков, В. С.; Вуйма, А. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Seliukov, V. S.; Vuima, A.H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 126-135, 2016)
  Розглянуто основні нормативно-правові акти ЄС з питань регламентації міграційних процесів. Визначено основні напрямки еволюції міграційної політики ЄС та сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися міграційна ...
 • Киричок, А. В.; Kyrychok, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4607-7284 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 136-143, 2016)
  На основі аналізу норм чинного законодавства та правових позицій наукової спільноти досліджено форми захисту прав учасників господарських товариств. Зосереджено увагу на судовому захисті як на одній з юрисдикційних форм ...
 • Бічурін, Р. Х.; Bichurin, R. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3601-2658 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 38-45, 2016)
  На підставі аналізу практики органів досудового слідства, наукової літератури розглянуто основні положення тактики проведення допиту підозрюваного під час розслідування умисних вбивств із хуліганських мотивів. Виокремлено ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 86-95, 2016)
  Розглянуто особливості використання сучасних інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, форми їх процесуального оформлення та закріплення як доказів у кримінальному провадженні. Описано ...
 • Резніченко, Л. В.; Reznichenko, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 153-161, 2016)
  Розглянуто правовідносини в галузі вищої освіти, які є предметом правового регулювання норм цивільного права. Проаналізовано теоретичні здобутки щодо характеристики освітніх правовідносин у контексті загальної теорії ...
 • Перепелиця, М. М.; Володько, К. А.; Perepelytsia, M. M.; Volodko, K. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5066-0726; ResearcherID: J-6767-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 75-85, 2016)
  Розглянуто актуальні питання інформатизації підрозділів ОВС. В умовах останніх тенденцій реформування та модернізації у сфері правоохоронної діяльності наголошено на значущості питання інформатизації підрозділів, ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73). - С. 170-175, 2016)
  Виконано аналіз окремих елементів механізму примусового викупу земельних ділянок для суспільних потреб. Запропоновано доповнити перелік суспільних потреб, для задоволення яких можливий викуп земельних ділянок, необхідністю ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account