KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №3 (74)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016, №3 (74)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. - Харків: ХНУВС, 2016. -№ 3 (74). - 168 с. - ISSN 1999-5717.

Recent Submissions

 • Бондаренко, О. О.; Bondarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 70–76, 2016)
  Розглянуто процесуальні форми використання спеціальних знань під час кримінального провадження. Сформульовано визначення експерта та судової експертизи. Охарактеризовано сутність судової експертизи та наведено підстави ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 76–84, 2016)
  Здійснено аналіз положень кримінального процесуального законодавства України та деяких інших країн пострадянського простору, що стосуються початку досудового розслідування. Розглянуто думки науковців з питань, що ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 84–95, 2016)
  Розглянуто досвід оперативно-розшукової діяльності міліції в Україні у період нової економічної політики. Проаналізовано правову основу організації карного розшуку, залучення для протидії злочинності агентури, інформаторів та ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 190–195, 2016)
  Доведено, що відумерлість майна є спеціальним правовим статусом, у якому відсутній зв’язок між об’єктом та суб’єктом володіння. Відсутність зв’язку в правовому статусі відумерлого майна обумовлюється його відмиранням ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081; Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 214-222, 2016)
  Розглянуто особливості системи підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу, визначено певні загальні риси цієї системи. На підставі аналізу особливостей підготовки кадрів для сектору безпеки ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 20-27, 2016)
  Проаналізовано еволюцію та особливості судової системи на українських землях Російської імперії з початку XIX ст. і до судової реформи 1864 р., висвітлено юрисдикцію цих органів, недоліки тогочасного судоустрою.
 • Івашко, С. В.; Ivashko, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 95–103, 2016)
  Проаналізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, в яких вивчались окремі аспекти протидії злочинам на об’єктах залізниці або грабежам взагалі як різновиду злочинів. Визначено основні напрямки проведених досліджень, ...
 • Худякова, О. В.; Khudiakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 205-213, 2016)
  Проаналізовано норми закону України «Про Національну поліцію» щодо встановлення обмежень прав поліцейських, обумовлених службою в Національній поліції України. Вивчається доцільність запровадження відповідних обмежень. ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 103–111, 2016)
  Спираючись на нормативно-правові акти й архівно-документальний матеріал, досліджено діяльність міліції Харківщини в період її становлення та розвитку як штатного органу охорони громадського порядку, а саме в 20-ті роки ...
 • Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 43–49, 2016)
  Досліджено основні етапи та напрями національного військового будівництва доби Української Центральної Ради. Зазначено, що Лютнева революція 1917 року стала своєрідним каталізатором, який прискорив демократичні процеси в ...
 • Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 38–43, 2016)
  Досліджено процес становлення та розвитку одного з основних видів покарання у Давньому Римі  смертної кари. Показано, що вища міра покарання за порушення звичаїв, традицій та законів була розповсюджена у Давньому Римі. ...
 • Морозова, Я. О.; Morozova, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 120–129, 2016)
  Визначено правовідносини, що притаманні процесу протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості, та, враховуючи їх правову природу, виокремлено нормативно-правові акти, ...
 • Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; ResearcherID: J-6761-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 111–120, 2016)
  Проаналізовано особливості огляду засобів комп’ютерної техніки та сформульовано загальний порядок його проведення. Охарактеризовано основні види такого огляду, засоби комп’ютерної техніки, з якими доводиться стикатися ...
 • Пампура, М. В.; Pampura, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 50–58, 2016)
  Розкрито сутність і зміст поняття «глобалізація». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до вивчення процесу глобалізації як різновиду трансформаційного процесу. Визначено основні елементи глобалізації як специфічно ...
 • Пчолкін, В. Д.; Іванцова, О. В.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036; Ivantsova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 151–159, 2016)
  Розглянуто питання визначення криміналістичної характеристики злочинів як наукової категорії. Проаналізовано погляди науковців щодо поняття криміналістичної характеристики та встановлено особливості її складових елементів, ...
 • Перлін, С. І.; Perlin, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 136–144, 2016)
  Розглянуто поняття, класифікацію та систему криміналістичної техніки. Висвітлено поняття, структуру й основні завдання Експертної служби МВС України. Проаналізовано історію розвитку експертних підрозділів органів внутрішніх ...
 • Попов, С. Ю.; Popov, S. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 144–151, 2016)
  Висвітлено нормативно-правове регулювання оперативної закупки в оперативно-розшуковому та кримінальному процесуальному законодавстві. Акцентовано увагу на основних суперечностях, пов’язаних із правовими колізіями, та їх ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 11–19, 2016)
  Досліджено стан сучасної системи підготовки кадрів для Національної поліції України. Визначено, що міжнародне співробітництво в галузі підготовки поліцейських кадрів є новим перспективним напрямком міжнародної взаємодії ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 159–167, 2016)
  Розглянуто проблемні питання подальшого вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у зв’язку з наявними неточностями, прогалинами та неузгодженостями з чинним КПК України. Проаналізовано наявну ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3(74). - С. 195–204, 2016)
  Окреслено авторське бачення окремих проблемних питань, що мають місце у контексті укладення договорів під час реорганізації юридичної особи. Зауважено, що цивільне законодавство не лише не дає відповіді на проблемні питання ...