Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
dc.contributor.author Наукове товариство студентів Сумської філії ХНУВС
dc.contributor.author Сумський осередок Ліги студентів
dc.contributor.author Асоціації правників України
dc.contributor.author Сумський осередок ELSA Україна
dc.contributor.author Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
dc.date.accessioned 2020-02-07T12:01:22Z
dc.date.available 2020-02-07T12:01:22Z
dc.date.issued 2019-04-19
dc.identifier.citation Питання сучасної науки і права: збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів (19 квітня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019 uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6560
dc.description Питання сучасної науки і права: зб. матеріалів Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентів (м. Суми, 19 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філія, Наук. тов-во студентів Сум. філ. Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. осередок Ліги студентів, Асоціації правників України, Сум. осередок ELSA Україна. – Суми: Видавн. дім «Ельдорадо», 2019. – 236 с. uk_UA
dc.description.abstract Збірник містить тези доповідей учасників Х Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів «Питання сучасної науки і права» з проблем юриспруденції, філософії, історії, економіки, освіти на шляху розбудови державності України. uk_UA
dc.description.abstract The collection contains theses of reports of the participants of the X All-Ukrainian scientific-practical conference of students "Issues of modern science and law" on problems jurisprudence, philosophy, history, economics, education on the development of Ukrainian statehood. en
dc.description.abstract Сборник содержит тезисы докладов участников Х Всеукраинской научно-практической конференции студентов «Вопросы современной науки и права» по проблемам юриспруденции, философии, истории, экономики, образования на пути развития государственности Украины. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – 236 с. uk_UA
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Держава і право. State and Law. Государство и право uk_UA
dc.subject Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право uk_UA
dc.subject Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право uk_UA
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право uk_UA
dc.subject Філософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логика uk_UA
dc.subject Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право uk_UA
dc.subject Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность uk_UA
dc.title Питання сучасної науки і права uk_UA
dc.title.alternative Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account