KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Авіація, промисловість, суспільство

Show simple item record

dc.contributor.author Міністерство освіти і науки України
dc.contributor.author Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
dc.date.accessioned 2020-02-11T08:56:09Z
dc.date.available 2020-02-11T08:56:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Авіація, промисловість, суспільство: зб. тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, курсантів та студентів, м. Кременчук, 15 травня 2019 р. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019 uk_UA
dc.identifier.isbn 978-617-639-175-3
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6578
dc.description Авіація, промисловість, суспільство: зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, курсантів та студентів (м. Кременчук, 15 трав. 2019 р.) / МОН України, Кременчуц. льотний коледж Нац. авіац. ун-ту. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. – 476 с. – ISBN 978-617-639-175-3. uk_UA
dc.description.abstract У збірнику розглянуто результати наукових досліджень студентів, курсантів і молодих учених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення та співробітництво з державними органами управління, органами самоврядування регіонів, представниками підприємств і організацій. uk_UA
dc.description.abstract The collection considers the results of scientific studies of students, cadets and young scientists on current trends and prospects for the development of aviation, industry, society in today's conditions and cooperation with government bodies, regional self-government bodies, representatives of enterprises and organizations. en
dc.description.abstract В сборнике рассмотрены результаты научных исследований студентов, курсантов и молодых ученых по вопросам современных тенденций и перспектив развития авиации, промышленности, общества в сегодняшних условиях и сотрудничество с государственными органами управления, органами самоуправления регионов, представителями предприятий и организаций. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Кременчук, 2019. - 476 с. uk_UA
dc.subject Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки uk_UA
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность uk_UA
dc.subject авіаційні системи та комплекси uk_UA
dc.subject авіоніка uk_UA
dc.subject енергетика uk_UA
dc.subject електромеханіка uk_UA
dc.subject електроніка uk_UA
dc.subject транспортні підприємства uk_UA
dc.subject управління підприємством uk_UA
dc.subject аеропорт uk_UA
dc.subject використання, транспортування та зберігання пально-мастильних матеріалів uk_UA
dc.subject пально-мастильні матеріали uk_UA
dc.subject паливо uk_UA
dc.subject вертольоти uk_UA
dc.subject льотна експлуатація uk_UA
dc.subject технічна експлуатація uk_UA
dc.subject повітряні судна uk_UA
dc.subject авіаційні двигуни uk_UA
dc.subject екіпаж uk_UA
dc.subject авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка uk_UA
dc.subject сучасні засоби навігації uk_UA
dc.subject навігація uk_UA
dc.subject авіаційна техніка uk_UA
dc.subject ракетно-космічна техніка uk_UA
dc.subject механічна інженерія uk_UA
dc.subject авіаційно-космічні тренажери uk_UA
dc.subject двигуни uk_UA
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject комп’ютерне моделювання uk_UA
dc.subject математичні моделі та фізичні процеси uk_UA
dc.subject фахівців транспортного профілю uk_UA
dc.subject авіаційна медицина uk_UA
dc.subject космічна медицина uk_UA
dc.subject фізична підготовка uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject стресостійкість uk_UA
dc.subject Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject логістика uk_UA
dc.subject авиационные системы и комплексы uk_UA
dc.subject авионика uk_UA
dc.subject энергетика uk_UA
dc.subject электромеханика uk_UA
dc.subject электроника uk_UA
dc.subject транспортные предприятия uk_UA
dc.subject управления предприятием uk_UA
dc.subject аэропорт uk_UA
dc.subject использование, транспортировка и хранение горюче-смазочных материалов uk_UA
dc.subject горюче-смазочные материалы uk_UA
dc.subject топливо uk_UA
dc.subject вертолеты uk_UA
dc.subject летная эксплуатация uk_UA
dc.subject техническая эксплуатация uk_UA
dc.subject воздушные суда uk_UA
dc.subject авиационные двигатели uk_UA
dc.subject экипаж uk_UA
dc.subject авиационная и информационно-измерительная техника uk_UA
dc.subject современные средства навигации uk_UA
dc.subject навигация uk_UA
dc.subject авиационная техника uk_UA
dc.subject ракетно-космическая техника uk_UA
dc.subject механическая инженерия uk_UA
dc.subject авиационно-космические тренажеры uk_UA
dc.subject двигатели uk_UA
dc.subject aviation systems and complexes uk_UA
dc.subject avionics uk_UA
dc.subject engineering uk_UA
dc.subject electromechanics uk_UA
dc.subject electronics transport uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.subject airport uk_UA
dc.subject transportation and storage of fuels uk_UA
dc.subject lubricants fuels uk_UA
dc.subject fuels uk_UA
dc.subject helicopters uk_UA
dc.subject flight operation technical uk_UA
dc.subject exploitation aircraft uk_UA
dc.subject aircraft engines uk_UA
dc.subject crew uk_UA
dc.subject aviation and information measuring equipment uk_UA
dc.subject modern navigation aids uk_UA
dc.subject navigation uk_UA
dc.subject aeronautical engineering uk_UA
dc.subject rocket and space technology uk_UA
dc.subject mechanical engineering uk_UA
dc.subject aerospace simulators uk_UA
dc.subject engines uk_UA
dc.title Авіація, промисловість, суспільство uk_UA
dc.title.alternative Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account