KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід)

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.date.accessioned 2020-02-11T10:06:07Z
dc.date.available 2020-02-11T10:06:07Z
dc.date.issued 2019-04-19
dc.identifier.citation Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників ХХ ювілей. міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами, присвяч. 25-річчю ХНУВС (19 квіт. 2019 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019 uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6579
dc.description Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників ХХ ювілей. міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. мовами, присвяч. 25-річчю ХНУВС ( м. Харків, 19 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 156 с. uk_UA
dc.description.abstract Збірка містить аналітичний огляд та узагальнення зарубіжного досвіду роботи патрульної поліції. Інформаційною основою проведених досліджень є автентичні джерела англійською, німецькою та французькою мовами. Матеріали конференції сприятимуть вдосконаленню та підвищенню ефективності діяльності вітчизняних працівників поліції. uk_UA
dc.description.abstract The collection contains an analytical review and generalization of the foreign experience of patrol police. The information basis of the research is sources in English, German and French. The materials of the conference will contribute to the improvement and increase of the effectiveness of the domestic police. en
dc.description.abstract Сборник содержит аналитический обзор и обобщение зарубежного опыта работы патрульной полиции. Информационной основой проведенных исследований являются источники на английском, немецком и французском языках. Материалы конференции будут способствовать совершенствованию и повышению эффективности деятельности отечественных работников полиции. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків: ХНУВС, 2019. — 156 с. uk_UA
dc.relation.ispartofseries Серія «до 25-річчя ХНУВС»;
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject National police of Ukraine uk_UA
dc.subject Национальная полиция Украины uk_UA
dc.subject поліція uk_UA
dc.subject полиция uk_UA
dc.subject police uk_UA
dc.subject патрульна поліція uk_UA
dc.subject патрульная полиция uk_UA
dc.subject patrol police uk_UA
dc.subject зарубіжний досвід uk_UA
dc.subject зарубежный опыт uk_UA
dc.subject foreign experience uk_UA
dc.subject до 25-річчя ХНУВС uk_UA
dc.subject США uk_UA
dc.subject Франція uk_UA
dc.subject Німеччина uk_UA
dc.subject USA uk_UA
dc.subject France uk_UA
dc.subject Germany uk_UA
dc.subject Франция uk_UA
dc.subject Германия uk_UA
dc.title Діяльність патрульної поліції (зарубіжний досвід) uk_UA
dc.title.alternative Збірник тез доповідей учасників XX ювілейної міжнародної студентської науково-практичної конференції іноземними мовами, присвяченої 25-річчю ХНУВС uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account