KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Взаємозв’язок науки і практики – запорука успіху реформ (аспекти вдосконалення трудового законодавства)

Show simple item record

dc.contributor.author Клименко, А. Л.
dc.contributor.author Klymenko, A. L.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9587-5827
dc.date.accessioned 2020-02-17T14:43:49Z
dc.date.available 2020-02-17T14:43:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-617-7617-41-8
dc.identifier.issn 2522-1469
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6652
dc.description Клименко, А. Л. Взаємозв’язок науки і практики – запорука успіху реформ (аспекти вдосконалення трудового законодавства) / А. Л. Клименко // Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р./ Львів.нац. ун-т імені Івана Франка, Каф. соціал. права Юрид. ф-ту, Укр. центр соц.-прав. досліджень. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89.
dc.description.abstract У тезах доповіді зазначено, що головним завданням кодифікаційних процесів у сфері правового регулювання трудових відносин має стати систематизація законодавства про працю, тобто створення цілісної, привабливої для всіх учасників трудових відносин, яка відповідає умовам ринкової економіки, системи нормативно-правових актів. uk_UA
dc.description.abstract The thesis of the report states that the main task of the codification processes in the sphere of legal regulation of labor relations should be the systematization of labor legislation, ie the creation of a holistic, attractive for all participants of labor relations, which meets the conditions of a market economy, a system of regulatory legal acts. en
dc.description.abstract В тезисах доклада отмечено, что главной задачей кодификационных процессов в сфере правового регулирования трудовых отношений должен стать систематизация законодательства о труде, то есть создание целостной, привлекательной для всех участников трудовых отношений, соответствующей условиям рыночной экономики, системы нормативно-правовых актов. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Актуальні проблеми соціального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя Цигилика Теодора Івановича), м. Львів, 6 груд. 2019 р. – Львів, 2020. – Вип. 9. – С. 85-89 uk_UA
dc.subject Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject labor legislation uk_UA
dc.subject реформування uk_UA
dc.subject реформирование uk_UA
dc.subject reformation uk_UA
dc.subject трудовое законодательство uk_UA
dc.subject трудове законодавство uk_UA
dc.title Взаємозв’язок науки і практики – запорука успіху реформ (аспекти вдосконалення трудового законодавства) uk_UA
dc.title.alternative Взаимосвязь науки и практики - залог успеха реформ (аспекты совершенствования трудового законодательства) uk_UA
dc.title.alternative The interconnection of science and practice is the key to success of reforms (aspects of improving labor law) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account