KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Основні аспекти антикорупційного законодавства України

Show simple item record

dc.contributor.author Сиромятнікова, М. С.
dc.contributor.author Syromiatnikova, M. S.
dc.date.accessioned 2020-02-28T14:27:27Z
dc.date.available 2020-02-28T14:27:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6757
dc.description Сиромятнікова, М. С. Основні аспекти антикорупційного законодавства України // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. uk_UA
dc.description.abstract В тезах доповіді проаналізовано деякі аспекти законодавства України у сфері запобігання та протидії корупції. Зазначено перелік нормативно - правових актів , які регулювання діяльності фізичних та юридичних осіб у сфері протидії та запобігання корупції. В тезисах доклада проанализированы некоторые аспекты законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Указан перечень нормативно - правовых актов, регулирования деятельности физических и юридических лиц в сфере противодействия и предотвращения коррупции. Some aspects of Ukrainian legislation on preventing and combating corruption are analyzed in the abstracts of the report. The list of legal acts regulating the activity of individuals and legal entities in the sphere of combating and preventing corruption is outlined. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, Харків, 22 листоп. 2019 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. uk_UA
dc.subject корупція uk_UA
dc.subject антикорупційне законодавство коррупция антикоррупционное законодательство corruption anti-corruption legislation uk_UA
dc.title Основні аспекти антикорупційного законодавства України uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account