KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 1

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 4 (51), частина 1

 

Recent Submissions

 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.; Сворак, С. Д.; Svorak, S. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 70-81, 2010)
  На основі аналізу широкого кола монографій та наукових публікацій українських та російських авторів – істориків держави та права висвітлено загальні та специфічні тенденції та погляди різних державницьких шкіл на процеси ...
 • Приходько, О. В.; Prykhodko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 180-187, 2010)
  Наведено типові причини та умови хабарництва, вчиненого в правоохоронній сфері, розглянуто основні положення профілактичної діяльності слідчого у справах про зазначені злочини. The typical causes and the circumstances of ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 53-59, 2010)
  Досліджено коло суб’єктів законодавчої ініціативи в парламентах зарубіжних країн. Зокрема, визначено поняття «право законодавчої ініціативи» та розглянуто його співвідношення з поняттям «законодавча ініціатива». Встановлено, ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 16-22, 2010)
  Репрезентовано ціннісний підхід до права в контексті з’ясування природи правового нігілізму, указано на низку рис основних історичних етапів його розвитку в Україні. The valuable approach to the law in a context of ...
 • Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 99-106, 2010)
  Висвітлено правовий режим виняткового стану за російським законодавством ХІХ – початку ХХ ст. Досліджено систему надзвичайного законодавства Російської імперії, розглянуто практику його використання. This article is devoted ...
 • Пузиревський, Є. Б.; Puzyrevskyi, Ye. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 128-134, 2010)
  Розглянуто проблемні питання організації та здійснення запобігання військовим злочинам. Запропоновано розгалужену систему заходів впливу на відповідні детермінанти. Some issues of the organization and realization of the ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 175-180, 2010)
  На основі аналізу наукової літератури та судової практики запропоновано криміналістичну класифікацію злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України. Criminalistic classification of crimes committed in the budgetary ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 81-90, 2010)
  Розглянуто питання управління державними фінансами на українських землях у останній чверті ХVІІІ ст. У цей період відбувалися процеси поділу українських земель між Російською та Австрійською імперіями. При цьому ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 121-128, 2010)
  Проаналізовано систему методів кримінологічного впливу, розглянуто основні форми їх реалізації в процесі функціонування механізму протидії злочинності. System of methods of criminological influence is analyzed; main forms ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 29-36, 2010)
  На основі проведеного аналізу національного законодавства визначено особливості розмежування адміністративної юрисдикції від конституційної, цивільної та господарської. The features of the differentiation between the ...
 • Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223; Ковальов, В. В.; Kovalov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 135-140, 2010)
  У статті розглянуто шляхи попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку, внесено пропозиції щодо підвищення їх ефективності. The ways of the cultural values thefts’ prevention by the units of ...
 • Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 37-44, 2010)
  Проаналізовано ряд наукових підходів до визначення змісту поняття процесуальне представництво, досліджено його правову природу, висловлено власні погляди щодо його формулювання. Some scientific approaches about the ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Hrechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 115-120, 2010)
  Досліджено практику застосування податку з доходів фізичних осіб протягом ХХ ст. на прикладі США, Японії, СРСР, виявлено її основні тенденції. The practice of implementation the tax from physical persons’ profits during the ...
 • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Халимон, С. І.; Khalymon, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 152-158, 2010)
  Проаналізовано форми ухилення від відбування покарання у виді громадських робіт, передбачені ст. 40 Кримінально-виконавчого кодексу України. Запропоновано зміни до чинного кримінально-виконавчого законодавства. The forms ...
 • Букін, М. П.; Bukin, M. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). Ч. 1. – С. 159-167, 2010)
  Визначено особливості адміністративно-правових відносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ. Уточнено повноваження підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, ...
 • Пінська, О. С.; Пінська, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Устименко, О. С. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51), ч. 1. – С. 22-28, 2010)
  Розглянуто поняття професійної правової свідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ. Розкрито особливості професійної правосвідомості та правової культури і фактори, які впливають на формування цих ...