KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3(50). – С. 205-210, 2010)
  Розглянуто ma проаналізовано зміни адміністративного законодавства щодо заходів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Особливу увагу приділено питанням застосування громадських робіт як ...
 • Іващенко, О. І.; Ivashchenko, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 315-324, 2010)
  Розглянуто структуру грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ, проаналізовано нормативно-правову базу з даного питання, вказано на недоліки існуючої системи грошового забезпечення працівників ОВС, ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 93-100, 2010)
  Представлено кримінологічні класифікації професійної злочинної діяльності. Подані класифікації мають теоретичне і практичне значення і можуть бути враховані при здійсненні запобіжних заходів і вдосконаленні окремих ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 244-251, 2010)
  Висвітлено співвідношення норм моралі, норм права та корпоративних норм у процесі вирішення конфліктних ситуаціях у корпоративних організаціях. Correlation of moral norms, law norms and corporative norms in the process ...
 • Мінченко, А. О.; Minchenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 252-261, 2010)
  Виокремлено основні законодавчі проблеми та прогалини правового регулювання припинення зобов’язань із перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом. Здійснено класифікацію та групування підстав припинення даного ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 199-204, 2010)
  Розглянуто питання нормативного врегулювання адміністративної відповідальності у сфері торговельної діяльності, надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства, яке регулює цю відповідальність. Problems of administrative ...
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198, 2010)
  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки, показано їх співвідношення та подано власне визначення останніх. На підставі розуміння зазначених понять чого автором ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 29-38, 2010)
  Досліджено сутність модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу. Встановлено її основні прояви. The essence of political system modernization in the monarchies of Arabian East is reserched. Исследована ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 100-108, 2010)
  Проаналізовано загальні підстави криміналізації суспільно небезпечних діянь та сформульовано спеціальні підстави криміналазації, характерні для безгосподарського використання земель, що доводить необхідність існування такої ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292, 2010)
  Досліджено напрацювання вчених щодо категорії "сфера дії трудового права". Обгрунтовано, що сфера дії трудового права передусім вказує на ту область суспільних відносин, які охоплені цією галуззю права. Scientists' ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account