KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 108-117, 2010)
  Досліджено питання диференціації кримінально-процесуальної форми в аспекті зменшення ступеня примусу в змісті процесуальної діяльності як чинника, що сприяє гуманізації кримінального судочинства. Problem of differentiation ...
 • Тригубчак, О. І.; Tryhubchak, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 124-130, 2010)
  Розглянуто джерела інформації, необхідної для проведення експертного дослідження. До таких джерел віднесено постанову слідчого і ухвалу суду, об’єкти дослідження, попередні експертні висновки, джерела про методи і методики ...
 • Сіверін, В. І.; Siverin, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 162-167, 2010)
  Досліджено теоретичні та законодавчі підстави надання дозвільних послуг. Особливу увагу приділено поділу норм права, які регулюють дозвільні правовідносини, на матеріальні і процесуальні. Запропоновано процесуальні норми, ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 227-233, 2010)
  Визначено колізії чинного законодавства щодо контрольних повноважень Державного казначейства України в бюджетному процесі. Надано пропозиції з удосконалення норм Бюджетного кодексу України щодо організації бюджетного ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 131-138, 2010)
  Розглянуто систему органів управління в сфері охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано їх правовий стан та повноваження. Запропоновано шляхи покращення механізму адміністративно-правового регулювання ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 86-93, 2010)
  Надано кримінологічну класифікацію насильницьких злочинів. Визначено теоретичне та практичне значення даної класифікації, яке полягає в урахуванні її при розробленні заходів запобігання цьому виду злочинності. Criminological ...
 • Кохан, Вер. П.; Kokhan, Ver. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 324-331, 2010)
  Визначено поняття дисциплінарного провадження щодо суддів. Розглянуто стадії дисциплінарного провадження. Проаналізовані недоліки правового регулювання дисциплінарної процедури щодо судів. The notion of disciplinary ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 54-62, 2010)
  Проведено історико-правовий аналіз інституту умовно-дострокового звільнення. Запропоновано внести до Кримінального кодексу України положення, відповідно до якого на умовно-достроково звільненого може бути покладений перелік ...
 • Букін, М. П.; Bukin, M. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 308-315, 2010)
  Запропоновано класифікацію нормативно-правових актів, в яких закріплено процедури проходження служби в органах внутрішніх справ, уточнено їх визначення та значення, сформульовано пропозиції до чинного законодавства з ...
 • Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 261-268, 2010)
  Розглянуто проблемні питання щодо права на інформацію, подано характеристику особливостей суб'єктивного права, а також визначення поняття суб'єктивного права на інформацію. Problems concerning the right on infonmation are ...
 • Кохан, Вал. П.; Kokhan, Val. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 300-308, 2010)
  Розглянуто питання локального правового регулювання атестації працівників за трудовим правом. Проаналізовано зміст основного локального акта - положення про атестацію працівників на підприємстві, в установі, організації. Problems ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 11-20, 2010)
  Визначено поняття та ознаки "обходу закону" як виду поведінки у сфері дії права, репрезентовано місце поняття " обхід закону" в структурі понятійного апарату загальної теорії права. The notion and features of "law evasion" ...
 • Семіног, О. О.; Seminoh, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 174-181, 2010)
  З'ясовано сутність адміністративно-правового статусу суб'єктів паспортно-візового режиму в Україні. Проведено класифікацію останніх на основі наданих їм загальних та спеціальних повноважень. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 155-161, 2010)
  Визначено ознаки контролю за діяльністю правоохоронних органів, сформульовано його поняття. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 234-243, 2010)
  Дано характеристику основних форм та засобів ведення інформаційних війн як однієї із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави з метою вироблення технології захисту від таких війн. Characteristic to the main ...
 • Подойнік, О. С.; Podoinik, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 69-76, 2010)
  Розглянуто одну з актуальних проблем сучасного міжнародного кримінального права – попередження та боротьба з дитячою порнографією в мережі Інтернет. Подано деякі рекомендації відносно заходів, направлених на запобігання ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 277-286, 2010)
  Визначено поняття та з'ясовано зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин.
 • Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 146-155, 2010)
  Розкрито сутність, значення та правові характеристики такого складного явища, як законність. Виходячи з аналізу українського законодавства та узагальнення різноманітних думок науковців з приводу розуміння цього поняття ...
 • Тер-Степанян, О. В.; Ter-Stepanian, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 181-189, 2010)
  Доведено, що суб'єктом надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій є як органи виконавчої влади, так і державні підприємства, котрі створені для здійснення конкретного виду державної діяльності, що супроводжується ...
 • Соколов, І. І.; Sokolov, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 167-173, 2010)
  Досліджено сучасний стан нормативного забезпечення права громадян на зброю . Висвітлено . досвід у цій сфері. Надано пропозиції із вдосконалення нормативного забезпечення права громадян на зброю, зокрема щодо найскорішого ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account