KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 3 (50) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3(50). – С. 205-210, 2010)
  Розглянуто ma проаналізовано зміни адміністративного законодавства щодо заходів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Особливу увагу приділено питанням застосування громадських робіт як ...
 • Мінченко, А. О.; Minchenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 252-261, 2010)
  Виокремлено основні законодавчі проблеми та прогалини правового регулювання припинення зобов’язань із перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом. Здійснено класифікацію та групування підстав припинення даного ...
 • Тригубчак, О. І.; Tryhubchak, O. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 124-130, 2010)
  Розглянуто джерела інформації, необхідної для проведення експертного дослідження. До таких джерел віднесено постанову слідчого і ухвалу суду, об’єкти дослідження, попередні експертні висновки, джерела про методи і методики ...
 • Кохан, Вер. П.; Kokhan, Ver. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 324-331, 2010)
  Визначено поняття дисциплінарного провадження щодо суддів. Розглянуто стадії дисциплінарного провадження. Проаналізовані недоліки правового регулювання дисциплінарної процедури щодо судів. The notion of disciplinary ...
 • Голубов, А. Є.; Holubov, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8608-4206 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 108-117, 2010)
  Досліджено питання диференціації кримінально-процесуальної форми в аспекті зменшення ступеня примусу в змісті процесуальної діяльності як чинника, що сприяє гуманізації кримінального судочинства. Problem of differentiation ...
 • Абакумов, В. М.; Abakumov, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 234-243, 2010)
  Дано характеристику основних форм та засобів ведення інформаційних війн як однієї із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави з метою вироблення технології захисту від таких війн. Characteristic to the main ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 287-292, 2010)
  Досліджено напрацювання вчених щодо категорії "сфера дії трудового права". Обгрунтовано, що сфера дії трудового права передусім вказує на ту область суспільних відносин, які охоплені цією галуззю права. Scientists' ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 93-100, 2010)
  Представлено кримінологічні класифікації професійної злочинної діяльності. Подані класифікації мають теоретичне і практичне значення і можуть бути враховані при здійсненні запобіжних заходів і вдосконаленні окремих ...
 • Кохан, Вал. П.; Kokhan, Val. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 300-308, 2010)
  Розглянуто питання локального правового регулювання атестації працівників за трудовим правом. Проаналізовано зміст основного локального акта - положення про атестацію працівників на підприємстві, в установі, організації. Problems ...
 • Подойнік, О. С.; Podoinik, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 69-76, 2010)
  Розглянуто одну з актуальних проблем сучасного міжнародного кримінального права – попередження та боротьба з дитячою порнографією в мережі Інтернет. Подано деякі рекомендації відносно заходів, направлених на запобігання ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 244-251, 2010)
  Висвітлено співвідношення норм моралі, норм права та корпоративних норм у процесі вирішення конфліктних ситуаціях у корпоративних організаціях. Correlation of moral norms, law norms and corporative norms in the process ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 199-204, 2010)
  Розглянуто питання нормативного врегулювання адміністративної відповідальності у сфері торговельної діяльності, надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства, яке регулює цю відповідальність. Problems of administrative ...
 • Соколов, І. І.; Sokolov, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 167-173, 2010)
  Досліджено сучасний стан нормативного забезпечення права громадян на зброю . Висвітлено . досвід у цій сфері. Надано пропозиції із вдосконалення нормативного забезпечення права громадян на зброю, зокрема щодо найскорішого ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 11-20, 2010)
  Визначено поняття та ознаки "обходу закону" як виду поведінки у сфері дії права, репрезентовано місце поняття " обхід закону" в структурі понятійного апарату загальної теорії права. The notion and features of "law evasion" ...
 • Гришко, Л. М.; Gryshko, L. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0347-1118 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 29-38, 2010)
  Досліджено сутність модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу. Встановлено її основні прояви. The essence of political system modernization in the monarchies of Arabian East is reserched. Исследована ...
 • Солдатова, В. Д.; Soldatova, V. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 146-155, 2010)
  Розкрито сутність, значення та правові характеристики такого складного явища, як законність. Виходячи з аналізу українського законодавства та узагальнення різноманітних думок науковців з приводу розуміння цього поняття ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 277-286, 2010)
  Визначено поняття та з'ясовано зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин.
 • Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 190-198, 2010)
  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття громадського порядку та громадської безпеки, показано їх співвідношення та подано власне визначення останніх. На підставі розуміння зазначених понять чого автором ...
 • Букін, М. П.; Bukin, M. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 308-315, 2010)
  Запропоновано класифікацію нормативно-правових актів, в яких закріплено процедури проходження служби в органах внутрішніх справ, уточнено їх визначення та значення, сформульовано пропозиції до чинного законодавства з ...
 • Сіверін, В. І.; Siverin, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3 (50). – С. 162-167, 2010)
  Досліджено теоретичні та законодавчі підстави надання дозвільних послуг. Особливу увагу приділено поділу норм права, які регулюють дозвільні правовідносини, на матеріальні і процесуальні. Запропоновано процесуальні норми, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account