KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 2 (49)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010, № 2 (49)

 

Recent Submissions

 • Нор, Ж. В.; Nor, Zh. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 256-264, 2010)
  Подано правову характеристику ділової репутації органів внутрішніх справ. Розглянуто поняття ділової репутації органів внутрішніх справ, ознаки особистих немайнових прав. Проаналізовано ознаки цього виду ділової репутації як ...
 • Приходько, О. В.; Prykhodko, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 66-72, 2010)
  Наведено криміналістичну характеристику хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності. Зокрема проаналізовано типові ознаки його предмета, обстановки, способів, слідів та особи злочинця. Forensic characteristic ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 207-213, 2010)
  Визначено і схарактеризовано основні засоби захисту права власності політичними партіями, які не повинні порушувати справедливого балансу інтересів приватної особи та інтересів держави, а також відрізнятися від порядку та ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X; Єманов, В. В.; Yemanov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 41-51, 2010)
  Наведено обґрунтування понять і видів оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та виділені рівні загроз, які її визначають. Explanation of notions and species of operative situation in the sphere of ...
 • Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 137-144, 2010)
  Розкрито зміст процедури перегляду юрисдикційних адміністративних актів, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагальнено основні точки зору з цього питання, проблемні місця в законодавстві ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 199-207, 2010)
  Розглянуто питання спадкування права на вклад у банку. Визначено особливості спадкування права на банківський вклад. Проаналізовано способи спадкування права на вклад у банку. Розкрито юридичну природу розпорядження права ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-98, 2010)
  Подано характеристику принципів взаємодії персоналу органів внутрішніх справ із населенням. Запропоновано класифікацію таких принципів. The characteristic of interaction principles of internal affairs agencies personnel ...
 • Сіверін, В. І.; Siverin, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 144-152, 2010)
  Досліджено теоретичні та законодавчі засади надання дозвільних послуг у сфері забезпечення екологічної безпеки. Особливу увагу приділено тим видам діяльності, яка може завдати шкоду навколишньому природному середовищу ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 186-192, 2010)
  Розглянуто наукові позиції щодо розуміння суб’єктивного цивільного права в сучасних умовах побудови системи цивільного права, на приватноправових засадах, вплив правового регулювання на суб’єктивне цивільне право. Виявлено ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 282-289, 2010)
  Визначено особливості припинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів. Уточнено коло органів, які відносяться до системи правоохоронних органів. Подано рекомендації з удосконалення національного ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 98-105, 2010)
  Подано характеристику наукових праць, предметом дослідження яких був контроль (контрольна діяльність), а також відповідного національного законодавства. Проведено розмежування між видами та формами контролю за діяльністю ...
 • Жилін, Є. В.; Zhylin, Ye. V.; Сафронов, С. О.; Safronov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4300-0601 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 73-82, 2010)
  Розглянуто типові помилки співробітників ОВС України, які допускаються під час огляду предметів порнографічного характеру та сформульовано відповідні рекомендації щодо їх усунення. The typical mistakes of Ukrainian police ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Grechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 23-30, 2010)
  Розглянуто основні етапи становлення оподаткування доходів фізичних осіб у розвинутих країнах світу, причини реформ оподаткування у цій сфері. The basic stages of formation of the individual taxation of incomes in the ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 304-308, 2010)
  Досліджено місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України, проаналізовано різні позиції вчених та галузеве законодавство для обгрунтування віднесення права екологічної безпеки до міжгалузевих правових ...